МУБИС-ийн Оюутнуудын анхааралд

2016-12-02-ны өдөр МУБИС-ийн 5-р Оюутны дотуур байранд "Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ" явагдана. /жич: Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээ бөглүүлээгүй бол бөглүүлэх, төлбөрөө төлөөгүй бол төлөлт хийх үйлчилгээ хийгдэнэ. Оюутнуудын анхааралд: 19 нас хүрээгүй бол 2016 оны эрүүл мэндийн даатгалыг нь төр хариуцаж шууд ЭМДаатгалын дэвтрийг шууд бөглөнө. 19  наснаас дээш оюутнууд 23040 төгрөг төлнө/

Мөн 2016 онд эрүүл мэндийн даатгалаа төлөөгүй оюутан нь 2017 эрүүл мэндийн даатгалыг төлөхдөө урд оны төлбөрөө 2 дахин өсгөж /46080 төгрөг / төлөх тул оюутан суралцагчид та бүхэн иргэний үүргээ биелүүлэн 2016 онд багтаан ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД – аа заавал хамрагдана уу.

Данс: Төрийн банк -100 900 196 870 
    Хаан банк – 500 920 9225
    Голомт банк – 812 510 0281

МУБИС-ийн Оюутанд үйлчлэх алба