МУБИС-ийн харьяа ЕБС-нэмэлт элсэлт авна

МУБИС-ийн харьяа гүнзгийрүүлсэн сургалттай ЕБС нь 6-12 дугаар ангидаа нэмэлт элсэлт авч байна.

Утас 7000-7064, 7000-7063