Хэл бичгийн ухааны доктор, дэд профессор Просвирнина Ирина Сергеевна зочин профессороор ажиллав.

ОХУ-ын Уралийн Холбооны их сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн гадаад оюутанд зориулсан Орос хэлний тэнхимийн багш Хэл бичгийн ухааны доктор, дэд профессор Просвирнина Ирина Сергеевна 2019 оны 10-р сарын 21-23-ны өдрүүдэд МУБИС-д зочин профессороор ажиллав.