"ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨВШИЛ" сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал болно