Хөтөлбөрийн алба

Бакалаврын болон төгсөлтийн дараах сургалтын бодлогыг бүрэлдэхүүний сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлж, сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааны зэрэгцээ Оюутны элсэлт, бие даан суралцах үйл ажиллагааг дэмжих, бүх төрлийн тэтгэлэг, хөдөлмөр зуучлал, оюутны хөгжил төлөвшлийг дэмжих зэрэг оюутны хөгжлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулдаг.

Хөтөлбөрийн албаны бүрэлдэхүүн:

Албан тушаал Нэр Өрөөний тоот Хамрах хүрээ Утас
1 Хөтөлбөрийн албаны дарга Г.Агиймаа 2-р байр, 219 тоот Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль 70101516
2 Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн О.Дэлгэрмаа 2-р байр, 215 тоот Англи хэл (H.FL..D…)
Герман хэл (H.GL..D…)
77773443-1409
3 Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн Б.Дэлгэрмаа 2-р байр, 215 тоот "Орос хэл (H.RL..D…)
Орос, англи хэл (H.RE..D…)
Хятад хэл (H.CL..D…)
Япон хэл (H.JL..D…)
Солонгос хэл (H.KL..D…)
77773443-1410
4 Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн Б.Ариунчимэг 2-р байр, 215 тоот Монгол хэл, уран зохиол (H.ML..D…) 77773443-1408
5 Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн Ц.Номин 2-р байр, 207 тоот "Сэтгүүл зүй (H.JS..D…)
Түүх (H.HI..D…)
Түүх, нийгмийн ухаан (H.HS..D…)
Түүх, аялал жуулчлал (H.HT..D…)
Архив судлал (H.AR..D…)
Хэл, утга зохиол судлал (H.MS..D…)
77773443-1413
6 Оюутны албаны мэргэжилтэн С.Энхчимэг 2-р байр, 215 тоот Нийгмийн ухаан (H.SC..D…) 77773443-1412
7 Оюутны албаны мэргэжилтэн О.Ариунзаяа 1-р байр, 311 тоот Монгол хэл, уран зохиол (H.ML..D…) 77773443-1415
8 Оюутны албаны мэргэжилтэн Д.Мөнхцэцэг 2-р байр, 217 тоот "Англи хэл (H.FL..D…)
Герман хэл (H.GL..D…)
Түүх, нийгмийн ухаан (H.HS..D…)
77773443-1417
9 Оюутны албаны мэргэжилтэн О.Оргил 2-р байр, 217 тоот "Орос хэл (H.RL..D…)
Орос, англи хэл (H.RE..D…)
Хятад хэл (H.CL..D…)
Япон хэл (H.JL..D…)
Солонгос хэл (H.KL..D…)
Түүх (H.HI..D…)
77773443-1418
10 Оюутны албаны мэргэжилтэн Г.Пүрэвсүрэн 2-р байр, 217 тоот "Орос хэл (H.RL..D…)
Орос, англи хэл (H.RE..D…)
Хятад хэл (H.CL..D…)
Япон хэл (H.JL..D…)
Солонгос хэл (H.KL..D…)
Түүх (H.HI..D…)
77773443-1418
11 Оюутны албаны мэргэжилтэн М.Очирпүрэв 1-р байр, 311 тоот "Сэтгүүл зүй (H.JS..D…) 77773443-1416
12 Сургалтын диспетчер Г.Жавзандулам 2-р байр, 207 тоот Нийгмийн ухаан (H.SC..D…)
Түүх, аялал жуулчлал (H.HT..D…)
Архив судлал (H.AR..D…)
Хэл, утга зохиол судлал (H.MS..D…)
77773443-1414
13 Сургалтын диспетчер Л.Нямгэрэл 2-р байр, 311  тоот Хичээлийн 2-р байр хариуцсан 77773443-1420
14 Сургалтын диспетчер Ч.Оюунцэцэг 1-р байр, 311 тоот Хичээлийн 1-р  байр  хариуцсан 77773443-1421
15 Сургалтын диспетчер Л.Саранзаяа 2-р байр, 217 тоот Хичээлийн 4-р  байр хариуцсан 77773443-1419