МУБИС-ийн Түүхийн тэнхимийн Их семинар болно

“МОНГОЛЫН БУРХАНЫ ШАШНЫ ТҮҮХИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ” 
Тус семинар 2017 оны 10-р сарын 30-ны Даваа гаригийн 14 цагт МУБИС-ийн хичээлийн II  байрны 307 тоотод эхлэх тул Эрхэм таныг морилон ирэхийг урья.
 
Хөтөлбөр
1.14.00-14.10 Нээлт: МУБИС-ийн НХУС-ийн Түүхийн тэнхмийн эрхлэгч Ж. Гэрэлбадрах    
2. Илтгэл:
14.10-14.25  “Монголчууд ба бурханы шашин”(XIV зууны II хагас-XVII зуун)    Д.Энхцэцэг (МУИС)
 
14.25-14.35  Шүүмж                                                                                           Ж. Гэрэлбадрах (МУБИС)
 
14.35-14.50 “Монголын хүрээ хийд ба лам нарын түүхийн судалгааны зарим асуудалд 
                                                           (XVI-XX зууны эхэн)”                                  Н.Хатанбаатар (ШУА)
14.50-15.00  Шүүмж                                                                                               Н.Сүхбаатар (МУБИС)
 
15.00-15.15  “Төвд хэлээр зохиол бичсэн монгол эрдэмтэн лам нарын сүүлийн үеийн судалгаа                                                                                                 
                                                                          (XVIII-XIX зуун)”                              Н.Амгалан (БШДС)
15.15-15.25  Шүүмж                                                                                                       Д.Сумъяа(ШУА)
 
3. 15.25-15.35 Цайны завсарлага
 
15.35-15.45  “Халх Монголын зарим сүм хийдийн түүхийн асуудалд ”            Л.Алтанзаяа (МУБИС)
15.45-15.55  Шүүмж                                                                                                  Ц. Цэрэндорж (/ШУА)
 
15.55-16.10  “ХХ зуунд монголчуудын шашин шүтлэгт гарсан өөрчлөлт”        С.Янжинсүрэн (МУИС)
16.10-16.20 Шүүмж                                                                                                       З.Лонжид (МУИС)
 
4. 16.20-16.50 Хэлэлцүүлэг
 
5.16.50-17.00 Хаалт: МУБИС-ийн НХУС-ийн Түүхийн тэнхмийн эрхлэгч Ж. Гэрэлбадрах   
-----