ЯПОН УЛСЫН ХЁГО БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Япон улсын тэтгэлгээр Хёго Боловсролын их сургуульд япон хэлтэй 2 судлаач оюутан, багшийг Тусгай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр суралцуулахаар боллоо /Ажиллаж байгаа багш ба магистрант, төгсөх  курсын оюутан байж болно/. Уг судлаач оюутан, багш нь 2017 оны 10 сараас судлаач-оюутнаар Хёго боловсролын их сургуульд элсэн орно. Дараа нь магистрын элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд  2018 оны 04 сараас үндсэн ангидаа элсэж, тус сургуулийн магистрантурт 2 жилийн хугацаатай суралцах юм.

Дараах материалтай танилцаж бөглөөөд 2017 оны 01-р сарын 18-ны дотор ирүүлнэ үү.

Материалууд:

  1.    01推薦書 .doc
  2.    02申請書(研究) .doc
  3.    03専攻分野及び研究計画.doc
  4.    04面接シート (1).rtf

Notice (Student)

Веб сайт: http://www.hyogo-u.ac.jp/english/

Лавлах утас: 11-31-84-97

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ АЛБА