МУБИС-ийн багш нарын анхааралд

БСШУСЯ-ны захиалгаар “Дээд боловсролын шинэчлэл”-ийн хүрээнд МУБИС-д хэрэгжиж буй “Их, дээд сургуулийн хичээлийг чанаржуулах шаардлага, боломж, арга зам”, “Багш бэлтгэх сургалтад нэгдмэл аргазүй /STEАM/ нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх нь” хоёр төслийн үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх сургалт-семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.