Америк-Монгол судлалын төвтэй хамтран сургалт хийлээ

МУБИС-ийн Эрдэм шинжилгээний албанаас Америк-Монгол судлалын төвтэй хамтран багш нарын эрдэм шинжилгээний ажлыг чадавхжуулах сертификаттай 4 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтад МУБИС, ШУТИС, АШУҮИС, ХААИС, ХСИС зэрэг төрийн сургуулиудын судлаач багш нар хамрагдлаа. Та бүхэнд амжилт хүсье.