Монгол хэлний тэнхимийн хурал болов

НХУС-ийн Монгол хэлний тэнхимийн эрдэмтэн багш нар өнөөдөр Монгол хэл шинжлэлийн олон сонирхолтой сэдвээр уламжлалт энэ хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээний хурлаа зохион байгуулж, хэлэлцэгдсэн итгэлүүдийн талаар асуулт тавьж, илтгэгчдийн хариултыг сонсон, санал бодлоо солилцлоо. Хуралд тэнхимийн багш нар болон оюутан, магистрант, докторантууд оролцов.

Т.Дуламрагчаа