МУБИС-ийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн Бакалаврын бүртгэл

Шинээр элсэгчдийг 2017 оны 8 дугаар сарын 16-21-ний өдрүүдэд бүртгэнэ.

  • Математик, Байгалийн ухааны сургууль /МУБИС-ийн 3 дугаар байр/ 325490
  • Нийгэм, Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль  /МУБИС-ийн 2 дугаар байр/ 326160
  • Урлаг, Биеийн тамирын сургууль /МУБИС-ийн 3,7 дугаар байр/ 70118807,312561           
  • Боловсрол судлалын сургууль /МУБИС-ийн 9 дугаар байр/ 70120017
  • Багшийн сургууль /МУБИС-ийн 5 дугаар байр/ 70112229
  • Сургуулийн өмнөх насны боловсролын салбар сургууль /МУБИС-ийн 8 дугаар байр/ 360829

Шинээр элсэгчдийн хичээл сонголт:

2017 оны 8 дугаар сарын 17-25 хооронд хийгдэнэ

2017 оны 8 дугаар сарын 28-нд хичээл эхэлнэ

            Дэлгэрэнгүй  мэдээллийг www.mnue.mn сайтаас харна уу.

 

Хаан Банк Данс: 5107018693

Бичиг баримт буцаах: 65000₮ гүйлгээний утга К-19, овог, нэр, регистрийн дугаар

Бүртгэлийн хураамж: 10000₮ гүйлгээний утга К-11 овог, нэр, регистрийн дугаар