Эчнээ ангид элсэлт авна

Монгол улсын Боловсролын Их Сургуулийн Урлаг,Биеийн Тамирын Сургууль 2016-2017 оны хичээлийн  жилд “Багш, урлагийн боловсрол” хөтөлбөрөөр эчнээ ангид элсэлт авна. /дизайн технологийн багш, дүрслэх урлагийн багш, зураг зүй дизайны багш, хөгжмийн багш/

Бүртгэл 2016 оны 9-рсарын 15 наас 9-р сарын 30-ныг дуустал Урлаг, биеийн тамирын Сургуулийн  /хичээлийн 7-р байр/  503 тоотод  явагдана.

Харилцах утас: 312561, 99876127

Урлаг,Биеийн Тамирын Сургууль