ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА, ЭРДЭМТДИЙН АНХААРАЛД

ШУА-ийн салбарын бага чуулганы гишүүнийг сонгох шинжлэх ухааны салбар, чиглэл, тоог зарлаж байна.

Шинжлэх ухааны салбар, чиглэл

Тоо

Нэг. Нийгмийн ухааны салбарын бага чуулган

1.

Уран зохиол

1

2.

Олон улс судлал

1

3.

Ёс зүй

1

4.

Урлаг судлал

1

5:

Шашин судлал

1

6.

Эдийн засаг

1

7.

Археологи

1

8.

Түүх

1

9.

Төрийн захиргаа, нийтийн удирдлага

1

10.

Социологи, сэтгэл зүй

1

11.

Боловсрол судлал

1

12.

Хууль

1

Хоёр. Физик, математик, химийн салбарын бага чуулган

1.

Физик

4

2.

Хими

4

3.

Математик

1

4.

Информатик

2

5.

Одон орон

1

Гурав. Биологийн салбарын бага чуулган

1.

Биологи

1

2.

Экологи, байгаль хамгаалал

2

3.

Биотехнологи

2

4.

Иммунологи

1

5.

Генетик

1

Дөрөв. Геологи, газарзүйн салбарын бага чуулган

1.

Хүрээлэн буй орчин, геоэкологи

2

2.

Нийгэм эдийн засгийн газарзүй

1

3.

Гамшиг судлал

1

4.

Цаг уур

1

5.

Палеонтологи

1

Тав. Техник технологийн салбарын бага чуулган

1.

Хөнгөн хүнсний технологи

2

2.

Усны технологи, инженер

1

3.

Зам тээвэр

2

4.

Уул уурхай

2

6.

Барилга, хот байгуулалт

2

7.

Эрчим хүч

2

Нэр дэвшигчдийн материал (анкет, бүтээлийн жагсаалт, эрдмийн зөвлөлийн шийдвэр)-ыг 2017 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ШУА-ийн Тэргүүлэгчдийн газарт хүлээн авна.  ШУА-ийн Бага чуулганы дүрэм (2010 он)-ийг ШУА-ийн цахим хуудас (www.mas.ac.mn)-наас үзэж танилцана уу.

 

Харилцах утас: 261993, 266557

 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ГАЗАР