“ҮЙЛИЙН СУДАЛГАА БА МЭДЛЭГИЙН ОЛОН ТАЛТ БАЙДАЛ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ЗАР

Колумбийн Картахена хотын Колумбийн Үндэсний Их Сургууль дээр 2017 оны 06 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд Америк тивийн Үйлийн Судалгааны Холбоо (ARNA - Action Research Network of the Americas)-ны V эрдэм шинжилгээний хурлын хүрээнд зохиогдох Мэдлэгийн Ардчиллын Дэлхийн Анхдугаар Чуулганы (1st Global Assembly for Knowledge Democ- racy) бүс нутгийн семинар (regional workshops) нь тогтвортой нэгэн дэлхий ертөнцийн төлөө эпистемологи, үзэл суртал (ideo- logical) болон улс төрийн ялгаанууд нь ямар хэмжээнд нийцэн зохицож болох асуултад хариулах зорилгоор тус хурлыг зохион байгуулж байна.