НХУС-ийн ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2019-9 сараас 2020 оны 6 сар/

НХУС-Н Эрдмийн зөвлөл тус сургуулийн эрдэм шинжилгээний бодлого, ажлын төлөвлөлттэй холбоотой ажлын хэсэг байгуулж, дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв.

Хийх ажил

Хариуцах хүн

Хугацаа

Зохион байгуулалтын ажил

1

 Эрдмийн болон хүндэт цол олгох асуудлыг хэлэлцэв

Эрдмийн Зөвлөлийн гишүүд

Хичээлийн жилд

2

Диссертаци хэлэлцэв

Эрдмийн Зөвлөлийн гишүүд

Хичээлийн жилд

3

Багш нарын баяр угтсан “Шилдэг бүтээл” шалгаруулах уралдаанд оролцох багш нарын бүтээлийг хэлэлцэж шалгаруулав.

 

 

Эрдмийн Зөвлөлийн  гишүүд

 

 

2019-9сар

4

2018-2019 онд санхүүжилт авсан бичил төслийн ажлыг дүгнэж хүлээж авав.

Эрдмийн Зөвлөлийн  гишүүд

2019-12-09

5

2019-2020 оны Бичил төслүүдийг сонгон шалгаруулав.

 

Эрдмийн Зөвлөлийн  гишүүд

 

2019-12- 09

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрдэм шинжилгээ

7

Тэнхимүүдийн эрдэм шинжилгээний хурал болов.

Мэргэжлийн тэнхимүүд

  1. Түүхийн тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал
  2. Нийгмийн ухааны тэнхимийн “Монголын нууц товчоо ба орчин үе” багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал
  3. Гадаад хэлний салбарын “Гадаад хэлний сургалт: хэлшинжлэл, орчуулга, орон судлал, заах аргын тулгамдсан асуудлууд” эрдэм шинжилгээний  хурал
  4. Утга зохиолын багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал
  5. Сэтгүүл зүйн тэнхимийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал
  6. Монгол хэлний тэнхимийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020-оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд

 

8

Багш нарын эрдэм шинжилгээний “НХУС – 2020” хурлын шилдэг илтгэл шалгаруулав.

1-р байр Д.Ганболд

2-р байр Ж.Отгонбаяр

3-р байр Ө.Амгалан

Комиссын гишүүд

2020-1 сар

9

Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал-3

Уран зохиолын тэнхимийн Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд “Профессор Цэндийн симпиозиум-8” болон оюутны эрдэм шинжилгээний онлайн хурал

Нийгмийн ухааны тэнхим “Жендэрийн линзээр Монголын нийгмийн тольдох нь” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

 

2019-10-р сар

2020 оны 2-р сар

Эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн

13

Хийх ажил

Хариуцах хүн

Хугацаа

14

ШУ-ны ажилтны анхдугаар чуулганд 3-н салбараас тус бүр 1 багш оролцов.

Ц.Өнөрбаян, Т.Нэмэхжаргал, Б.Тунгалаг нар оролцов

 

2019- 9 сар

15

IF сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх арга зүй ТЭРЭЛЖ-сургалт семинарт суув

 

ЭЗ -ийн нарийн бичгийн дарга

 

             2019-10-12

16

Мэргэжлийн Тэнхимүүдийн 11 их семинар болов

Дорно тахины Тэнхим

Орос хэлний тэнхим

Англи, герман хэлний тэнхим

Англи хэлний тэнхим

Түүхийн тэнхим

Нийгмийн ухааны тэнхим

Монгол хэлний тэнхим

Сэтгүүл зүйн тэнхим

Уран зохиолын тэнхим

2019-10-р сар 2020 оны 1-р сар