МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЧНЭЭ АНГИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА

1.    Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.surgalt.mn хаягаар бүртгэнэ. 
2.    Магистрын хөтөлбөрийн бүртгэл 2017 оны 05 сарын 01-ээс 2017 оны 06-р сарын 07-ыг  хүртэл явагдаж байна. 
3.    Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:
-  Магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.-
-  Бакалаврын дипломын голч дүн 2.7-оос дээш бол магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрт  шууд элсэн суралцана.

Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч Боловсрол судлалын сургуулийн хөтөлбөрийн  албанд хандаж бүртгэлээ баталгаажуулна. / 70120017 /
 

Бүртгэл, бүрдүүлэх материал:

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

  Чээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан зураг/
  Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт

 

Хөтөлбөрийн нэгдсэн алба