МУБИС-ИЙН ЛИЦЕЙ СУРГУУЛИЙН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН НЭЭЛТ