Багшлах мэргэжил” сэдэвт сертификатын сургалт зохион байгуулна

“Багшлах мэргэжил” сэдэвт сертификатын /45 хоногийн/ сургалтанд, их дээд сургуулийг багш бус мэргэжлээр төгссөн, цаашид их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ, сургалтын төвд ажиллах ба одоо ажиллаж буй хүмүүсийг  суралцуулна.
Бүртгэлийг Боловсрол судлалын сургуулийн 41 тоотод:   /3-р сарын 20-ны өдрөөс 3-р сарын 31-ний өдөр ажлын цагаар/
Сургалтанд бүртгүүлэхдээ бүрдүүлэх материал:
1.    Төрийн албан хаагчийн анкетийг журмын дагуу үнэн зөв бөглөнө. /зургаа наасан байна/
2.    Бакалавр болон магистрын диплом, хуулбарын хамт 
3.    Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт  /харагдахаар тод хуулбарлах/

Сургалтын төлбөр 300,000₮
Хичээл: 2017 оны 04 сарын 03-ны өдрөөс эхэлнэ. /Өдөр бүр 14,00 цагаас/

ТӨЛБӨР ХИЙХ БАНК: ХААН БАНК

Боловсрол судлалын сургуулийн дансны дугаар: 5031748078

Сургалтын төлбөрийн код: К-23

Гүйлгээний утга: /Сертификатын сургалтын төлбөр /Овог нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаараа тодорхой/бичнэ.

Сургалтын төлбөр 300,000₮ -ийг дээрх дансанд хийж баримтыг авч ирж бүртгүүлнэ.

Боловсрол судлалын сургууль