МУБИС-ИЙН МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Докторын бүртгэл: /Өвлийн улирлын элсэлт/

 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.surgalt.mn  хаягаар бүртгэнэ.
 • Докторын хөтөлбөрийн өвлийн улирлын сургалтын бүртгэл 2017 оны 10 сарын 30 – аас 2017 оны 11 сарын 24  хүртэл явагдана.
 • Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа гүйцэд оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.
 •  Хичээллэх хугацаа: 2017 оны 12 сарын 4-өөс 2018 оны 1 сарын 19

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:

 • Магистрын  дипломын голч дүн 3,3-аас дээш тохиолдолд докторын хөтөлбөрт шууд элсүүлнэ
 • Элсэгч нь тухайн элсэх мэргэжлийн чиглэлээрээ магистрын зэрэг хамгаалсан байна.
 • Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж, цахим хэлбэрээр хавсаргана.
  • Цээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан/ 2 хувь
  • Бакалавр болон магистрын диплом, хавсралтын хамт
  • Бүртгэлийн хураамжийн 15000 төгрөг төлсөн баримт                                                     
  • /ХААН банк 5031749242 код 19/                                                                                                                                        

Судлаач магистрын бүртгэл:/Эчнээ ангийн элсэлт/

 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.surgalt.mn  хаягаар бүртгэнэ.
 •  хөтөлбөрийн өвлийн улирлын сургалтын бүртгэл 2017 оны 10 сарын 30 -аас 2017 оны 11 сарын 27  хүртэл явагдана.
 • Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа гүйцэд оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.
 • Хичээллэх хугацаа: 2017 оны 12 сарын 11-ээс 2018 оны 1 сарын 26

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:

 • Бакалаврын  дипломын голч дүн 2,7-оос дээш тохиолдолд магистрын хөтөлбөрт шууд элсүүлнэ
 • Элсэгч нь тухайн элсэх мэргэжлийн чиглэлээрээ бакалаврын зэрэг хамгаалсан байна.
 • Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж, цахим хэлбэрээр хавсаргана.
  • Цээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан/ 2 хувь
  • Бакалаврын диплом, хавсралтын ха
  • Бүртгэлийн хураамжийн 15000 төгрөг төлсөн баримт                                                       
  • /ХААН банк 5031749242 код 19/                                                                         

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ