Япон улсын Акита их сургууль намрын болон хаврын сургалтандаа элсэлт авч эхэллээ

  • 2017 оны 10 дугаар сарын болон 2018 оны 04 дүгээр сарын элсэлтийн магистрын сургалт
  • 2017 оны 10 дугаар сарын  болон 2018 оны 04 дүгээр сарын элсэлтийн докторын сургалт

Магистрын сургалт япон хэл дээр явагдах болно.

Илүү дэлгэрэнгүйг: http://www.riko.akita-u.ac.jp/graduate/prospectus/

Гадаад Харилцааны Алба