МУБИС-ИЙН 65 ЖИЛИЙН ОЙН ТӨГСӨГЧДИЙН УУЛЗАЛТ-ЦЭНГҮҮН