Онлайн тэмцээн, шалгалт зохион байгуулах нь

“ОНЛАЙН ТЭМЦЭЭН, ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Зайны сургалтын албанаас МУБИС-ийн багш, мэргэжилтнүүдийн эрэлт, хэрэгцээнд суурилсан цуврал сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа билээ.

4-р сарын 16-нд “ОНЛАЙН ТЭМЦЭЭН, ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЬ” сэдэвт ээлжит сургалтыг багш нарт зохион байгууллаа.

Бидний ажлыг дэмжиж, идэвхи санаачлагатай суралцаж байгаа багш нартаа талархал илэрхийлж, ажлын амжилт хүсье.

ЗАЙНЫ СУРГАЛТЫН АЛБА

distance-education@msue.edu.mn