Бакалаврын өдрийн ангийн оюутнуудын анхааралд

2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын "ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ-1" 11 дүгээр сарын 7-оос 11 дүгээр сарын 18-ны хооронд явагдах тул та бүхэн сонголтоо хугацаанд нь хийнэ үү.