Үйлдвэрчний эвлэлийн хурал болно

2016 оны 12 сарын 02нд 16:00 цагт хичээлийн 3-р байрны 123 тоот зааланд МУБИС-ийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тайлан, сонгуулийн хурал болох тул үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд хүрэлцэн ирж оролцоно уу. 

МУБИС-ийн Үйлдвэрчний эвлэл