МУБИС-ийн Номын сангаас "Дэлхийн номын өдөр"-т зориулан зохион байгуулах өдөрлөг болно