"Спортлог санхүүчид 2016" спорт өдөрлөг зохион байгууллаа