"Эрдэмтэнтэй ярилцах цаг" ЭШХАЭ дэд захирал Л.Цэрэнсодном