МУБИС-ИЙН СУДАЛГААНЫ МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЧНЭЭ АНГИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

 

1.    Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.ulms.mn/ хаягаар бүртгэнэ. 

2.    Магистрын хөтөлбөрийн бүртгэл 2016 оны 11 сарын 02-аас 2016 оны 11-р сарын 28 хүртэл явагдана. 

3.    Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:

 Магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 Бакалаврын дипломын голч дүн 2.7 дээш бол магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрт  шууд элсэн суралцана.
 Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч Боловсрол судлалын сургуулийн хөтөлбөрийн  албанд хандаж бүртгэлээ баталгаажуулна. / 70120017/

Бүртгэл, бүрдүүлэх материал:

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

  Цээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан зураг/
  Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
 

СУРГАЛТ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН 

ЗАХИРЛЫН АЖЛЫН АЛБА