Шинээр элсэгчдийг 2017 оны 8-р сарын 16 – 21-ний өдрүүдэд бүртгэнэ

Шинээр элсэгчдийг 2017 оны 8-р сарын 16 – 21-ний өдрүүдэд бүртгэнэ.

  • Математик, байгалийн ухааны сургууль – 325490 /МУБИС-ийн 3-р байр/
  • Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургааль – 326160 /МУБИС-ийн 2-р байр/
  • Урлаг, биеийн тамирын сургууль –70118807, 312561 /МУБИС-ийн 3, 7-р байр/
  • Боловсрол судлалын сургууль – 70120017 /МУБИС-ийн 9-р байр/
  • Багшийн сургууль – 70112229 /МУБИС-ийн 5-р байр/
  • Сургуулийн өмнөх насны боловсролын сургууль – 360829 /МУБИС-ийн 8-р байр/

2017 оны 8-р сарын 21 – 25 -ны хооронд хичээл сонголт хийж, 8-р сарын 28-нд хичээл эхэлнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://mnue.mn/ сайтаас харна уу.