"Ардын багш нэвтрүүлэг" Ардын багш, МУГБ, Академич Ж.Дүгэр