БҮРЭЛДЭХҮҮН

Профессор - 3 , дэд профессор - 5, ахлах багш - 2, багш - 5

Үүнээс доктор -12, магистр - 3

СУРГАЛТЫН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

            Багш, Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол
            Монгол хэл, зохиол судлалын
            2+2,  Монгол хэл, судлаачийн
            Монгол хэл шинжлэлийн судалгааны докторантур
            Монгол хэлний магистрантур
            Монгол хэлний  боловсролын магистрантур
            Монгол хэл, уран зохиолын боловсролын магистрантур


ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНИЙ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

            Монгол хэлний  сургалт, судалгаа
            Монгол хэл шинжлэл, монгол судлалын судалгаа
                                                             

БАГШЛАХ ХҮНИЙ НӨӨЦ

  №

Багшийн нэр

Багшийн код

Албан тушаалын зэрэглэл

1

Ш.Баттөгс

H.ML01

Эрхлэгч, дэд профессор

2

Ц.Өнөрбаян

H.ML02

Профессор

3

А.Цог-Очир

H.ML03

Профессор

4

Ү.Ариунболд

Н.ML04

Дэд профессор

5

Л.Жумдаан

Н.ML05

Дэд профессор

6

Д.Ганболд

Н.ML06

Дэд профессор

7

Д.Соронзон

Н.ML07

Ахлах багш

8

Д.Эрдэнэсан

H.ML08

Дэд профессор

9

Л.Цэрэнчимэд

Н.ML09

Ахлах багш

10

П.Эрдэнэтуяа

Н.ML20

Ахлах багш

11

Р.Сарангэрэл

Н.ML10

Ахлах багш

12

Л.Эрдэнэчимэг

Н.ML12

Багш

13

Ч.Бямбацэцэг

Н.ML13

Багш

14

Ж.Янжинлхам

H.ML24

Багш

 

                                                      Багшийн  товч танилцуулга

Овог нэр: Шагдарсүрэнгийн Баттөгс

Албан тушаал: Тэнхимийн эрхлэгч 

Зэрэг, цол: Доктор, дэд проф

Судалгааны чиглэл: 

-Үгийн сангийн судлал

-Утга судлал

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Зөв бичих зүй

H.MO302

2

0:4:0:0 (3)     

Монгол хэл бичиг найруулга зүй

S.ML101

3

2:2:0:0 (3)

Үгийн сангийн судлал

H.lX404

2

1:2:0:0 (3)

Хэл шинжлэлийн нэр томьёо судлал


2

1:2:0:0 (2) 

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн I байр, 302 тоот.

Цахим хаяг: sh_batu2000@yahoo.com battugs.sh@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

Ш.Баттөгс “Хэрэглээний найруулга зүй ба найруулах эрдэмд суралцах нь” 2017
Ш.Баттөгс “Монгол хэлний хэлзүйн  тайлбар дасгалууд” 2014
Ш.Баттөгс, Г.Сүхбат “Үгийн сан найруулгазүйн дасгалын хураамж” 2003
Ш.Баттөгс нар “Орчин үеийн америк хар яриа” 2014 он
Орчин цагийн монгол хэл” хамтын бүтээл 2020 он
Ш.Баттөгс “Хурдан уншиж, ойлгох чадвараа хөгжүүлэх нь” 2019
                                               

                                                             Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Цэдэвийн Өнөрбаян

Албан тушаал: Монгол судлалын төвийн эрхлэгч

Зэрэг, цол: Доктор (Sc), профессор

Судалгааны чиглэл:

Монгол хэлний бүтээвэр судлал
Үгийн гарал судлал
Сэтгэц хэл шинжлэл
Хэл шинжлэлийн онол
Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

1.

Монгол хэлний бүтээвэр судлал

H.SM402

2

1/2/0/0/3

2.

Монгол хэлний хэлзүйн үг судлал

H.SW403

2

1/2/0/0/3

3.

Монгол хэлний эсээ бичих үндэс

H.EW423

1

0/2/0/0/2

4

Орчин хэл шинжлэлийн чиглэл

H.PT424

1

1/2/0/0/2

Өрөөний байршил:МУБИС-н хичээлийн I байр, 310 тоот

Цахим хаяг: unuroyun@yahoo.com

Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Авирмэд Цог-Очир

Албан тушаал: Профессор

Зэрэг, цол: Доктор (Ph.D), профессор

Судалгааны чиглэл:

Монгол хэлний өгүүлбэр судлал
Эх судлал
Монгол бичиг
Танин мэдэхүйн хэл шинжлэл
Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

1

Монгол хэлний өгүүлбэр судлал 1

H.SN405

3

2/2/0/0/4

2

Монгол хэлний өгүүлбэр судлал 2

H.SN406

1

0/2/0/0/2

3

Монгол бичиг

H.MS410

3

0/6/0/0/4

4

Мэргэжлийн орчуулга

H.PT424

1

1/2/0/0/2

5

Өгүүлбэрзүйн онол судалгаа

H.ST603

2

1/2/0/0/4

6

Танин мэдэхүйн хэлшинжлэл

H.CL

2

1/2/0/0/4 

Өрөөний байршил:МУБИС-н хичээлийн I байр, 302 тоот; 214 тоот

Цахим хаяг: a.ember@yahoo.com; tsogochir@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

Орчин цагийн монгол хэл., УБ.,2006. (Хамтын бүтээл)
Монгол бичиг., УБ.,2002, 2014
Mongolian Language., УБ., 2014
Монгол хэлний эхийн хэв маяг. УБ., 2015 (Хамтын бүтээл)
                                                 

                                                   Багшийн  товч танилцуулга

Овог, нэр: Цэрэнцолын Оюун

Албан тушаал: Зөвлөх  профессор

Зэрэг, цол: Доктор (Sc.D), профессор

Судалгааны чиглэл:

            1. Бага ангийн монгол хэл заах аргын уламжлал шинэчлэл

2. Монгол хэлний дидактик, заах арга зүй

3.Сургалтын онол, арга зүй

3. Их, дээд сургуулийн сургах зүй 

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Монгол хэл бичиг, найруулга зүй

S.ML101

2

2/2/0

Хэл- соёл судлал

H.LC 806


2

2/2/0

Монгол хэл сэтгэлгээ

H.ML301

2

0/0/2

Кирил бичиг

 

2

  

Өрөөний байршил: МУБИС-н хичээлийн I байр, 301 тоот

Цахим хаяг: oyun.ts@msue.edu.mn

Онцлох бүтээлүүд:

Цэрэнцолын Оюун, Их, дээд сургуулийн үйл ажиллагааны онол, арга зүй,  Улаанбаатар, 2015 он, “Адмон принт” ХХК, Хоёр дахь хэвлэл, УБ, 2018 он, “Соёмбо принт”, 358 хуудас, ISBN 978-99973-0-6952-1
Ц.Оюун, Монгол хэлний дидактик, түүний онол, арга зүй, УБ, 2005 он, “And рress” ХХК-ийн хэвлэх үйлдвэр, ISBN 99929-5-182-6
Ц.Оюун, Монгол хэлний багшийн сурах бичиг, УБ, 2010, 2012 он, “Адмон принт” ХХК, 138 хуудас, ISBN 99929-5-182-6
Ц.Оюун, Зөв бичгийн дүрмийн тогтолцоот хураамж 1,2,3,4,5, УБ, “Хөх монгол принт” ХХК, 9 хх, ISBN 99929-5-2262-1
Хэл шинжлэлийн өгүүлэл, утга зохиолын шүүмж, хөрөг найруулал, УБ, 2018, ““Хөх монгол принт” ХХК, 184 хуудас, ISBN 999782174-2
                                         

                                                               Багшийн  товч танилцуулга

Овог, нэр: Үүрэг Ариунболд

Албан тушаал: Дэд профессор

Зэрэг, цол:Доктор (Ph.D), дэд профессор

Судалгааны чиглэл: Монгол бичгийн онол, арга зүй.

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Монгол бичиг

H.MS410

3

0/6

Хэл бичиг найруулга зүй

S.ML101

3

2/2/0

Өрөөний байршил: МУБИС-н хичээлийн I байр, 302 тоот

Цахим хаяг: ariuku@yahoo.com

Онцлох бүтээл:

Ариунболд Ү. Монгол бичгийн холбох тогтолцоо. УБ., ( 1998 )
Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Лувсандагва Жумдаан

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Доктор (Ph.D), дэд профессор

Судалгааны чиглэл: 

            - ОЦМХ-ий үгзүй

            - Монгол уран бичлэг

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

1

Бүтээвэр судлал/бакалавр/

H.SM402

2

1/2/0

2

Хэлзүйн үг судлал/бакалавр/

H.SM403

2

1/2/0

3

Монгол уран бичлэг/бакалавр/
/сонгон/


H.HW422

1

0/2/0

4

Үгзүйн онол, судалгаа/магистрантур/

H.MT602

2

1/2/0

5

Нийгэм хэлшинжлэл/докторантур/

H.SL805

2

1/2/0 


Өрөөний байршил: МУБИС-н хичээлийн I байр,  305 тоот

Цахим хаяг: Jumdaan@msue.edu.mn

Онцлох бүтээлүүд: 

ОЦМХ. УБ., 2005, 2008, 2014. (Хамтын бүтээл)
Үгзүйн задлан ялгал хийх аргачлал, бодомж, дасгал. УБ., 2005
Бийрээр бичих ёсон. УБ., 2006
Жумдаан бийрийн бичлэг. УБ., 2017
                                                 

                                                                      Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Боржигон Дашлхагвын Ганболд

Албан тушаал: багш

Зэрэг, цол: доктор, дэд профессор

Судалгааны чиглэл:        

            1. Монгол бичгийн  уламжлалт хэлзүй, найруулга зүй

2. Эх хэл соёлтой холбоотой төвд, монгол бичиг, тод бичгийн сурвалжийн бичвэр судлал

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Монгол хэлний найруулгын зүй

H.ST408

2

1/2/0

Монгол хэл шинжлэлийн түүх

H.НL 308

1

0/2/0

Монгол хэл бичиг найруулга зүй, ярианы соёл

S.ML101

3

2/2/0

Төвд хэл бичиг

H.TL208

2

0/4/0 


Өрөөний байршил: МУБИС-н хичээлийн I байр, 301 тоот

Цахим хаяг: ganbold888@yahoo.com

Онцлох бүтээлүүд:

            1. Ганболд, Д. (2006). Монгол сан тахилгын судар үгийн урлагийн туурвил болох нь. Улаанбаатар. Соёмбопринтинг. 11.25 хх.

2. “Бат сүзэгт, бандида хамба Жамъянгарав” судлалын боть-1, 2 боть. УБ., 2013, 2015 он. 

3. Ганболд, Д нар “Тод үсгийн сангийн шүлгийн судлал” БНХАУ. Бээжин. Үндэсний хэвлэлийн хороо., 2013. Хэвлэлийн хуудас 28.75. 

4. “Орчин цагийн монгол хэл” хамтын бүтээл. УБ., 2014 

                                                     

                                                                 Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Доржпүрэвийн Соронзон

Албан тушаал: Ахлах багш

Зэрэг, цол: Доктор (Ph.D)

Судалгааны чиглэл:

            - Монгол хэлний үгийн гарал судлал

            - Түүхэн хэл шинжлэл

            - Монгол бичиг

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

1

Хэл шинжлэлийн удиртгал

H.IL303

2

1/2/0

2

Монгол бичиг

H.MS410

3

0/6/0

3

Цахим бичвэр

H.ES424

1

0/2/0 

 

Өрөөний байршил: МУБИС-н хичээлийн I байр. 301 тоот

Цахим хаяг: soronzon@msue.edu.mn

Онцлох бүтээлүүд:

Монгол хэлний хүний эшийн нэрийн утга, бүтэц, гарлын судалгаа, Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл, 2013
Монгол бичиг I, (ЕБС-ийн 7-р ангийн сурах бичиг), Ү.Ариунболд, Л.Жумдаан нарын хамт, Уб., 2014, 12 х.х
Монгол бичиг, Багшийн ном, Ү.Ариунболд, Л.Жумдаан нарын хамт, Уб., 2014
Үндэсний бичиг X-XI (ЕБС-ийн 10, 11-р ангийн сурах бичиг), Л.Жумдаан нарын хамт, Уб., 2017, 12 х.х
Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын багшийн ном, (X-XII) (Л.Жумдаан, Д.Баттогтох нарын хамт, Үндэсний бичгийн хэсэг) Уб., 2018
                                                     

                                                          Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Дашдамба Эрдэнэсан

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Доктор (Ph.D), дэд профессор

Судалгааны чиглэл: 

            - Эх судлал

            - Монгол хэл заах арга зүй

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

1

Сургалтын арга зүй  2

S.TI 201

3

2/2/0

2

Эх судлал

H.TL407

2

0/4/0

3

Хэрэглээний хэл зүй

H.GU409

1

0/2/0

4

Монгол хэл, бичиг найруулга зүй

S.ML101

3

2/2/0 


Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн I байр, 302 тоот

Цахим хаяг: erdenesan@msue.edu.mn

Онцлох бүтээлүүд:

А.Цог – Очир, Д.Эрдэнэсан “Монгол хэлний эхийн хэв маяг” Уб., 2015
                                                                    ISBN 978-99962-4-688-3

Д.Эрдэнэсан “Монгол хэлний эхийн онол судалгаа” Уб., 2014 
                                                                    ISBN 978-99973-0-683-8

Д.Эрдэнэсан “Монгол хэлний эх – өгүүлбэр задлал” Уб., 2012
                                                       

                                                                          Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Лувсанцэрэнгийн Цэрэнчимэд

Албан тушаал: Ахлах багш

Зэрэг, цол: Доктор (Ph.D)

Судалгааны чиглэл:

            -Монгол хэлний эх-өгүүлбэр судлал

            -Монгол хэлний нутгийн аялгуу судлал

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

1

Өгүүлбэр судлал1

H.SN405

3

2/2/0

2

Өгүүлбэр судлал2

H.SN406

1

0/2/0

3

Илтгэх урлаг

H.LG309

1

0/2/0

4

Хэл шинжлэлийн удиртгал

H.IL303

2

1/2/0 


Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн I байр, 302 тоот

Цахим хаяг: L.zulaa@yahoo.com

Онцлох бүтээлүүд:

Уран сайхны эхийн найруулга дахь харшууллын онцлог, хэрэглээ, Уб., 2010
Өгүүлбэрийн утга, бүтэц, хувиргал, соёл, Уб., 2016
Буриад аялгууны үгийн сангийн зарим онцлог, Уб., 2009
                                                         

                                                                 Багшийн  товч танилцуулга

Овог нэр: Пүрэвдоржийн Эрдэнэтуяа

Албан тушаал: Ахлах багш 

Зэрэг, цол: Доктор

Судалгааны чиглэл:

-Зэрэгцүүлсэн ба харьцуулсан хэл шинжлэл

-Хэл зүй (Үг зүй)

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Зөв бичих зүй

H.MO302

2

0:4:0:0 (3)     

Монгол хэл бичиг найруулга зүй

S.ML101

3

2:2:0:0 (3)

Хэл шинжлэлийн нэр томьёоны орчуулга

H.PT424

1

0:2:0:0 (3)

Хэл судлах аргазүй

H.ML201

2

1:2:0:0 (2)

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн I  байр. 302 тоот.

Цахим хаяг: erdenetuya@msue.edu.mn

Онцлох бүтээлүүд:

Эрдэнэтуяа П. Чусоны үеийн монгол сурвалжуудын судалгаа. Сөүл., 2014.
Зөв бичих дүрмийн хэрэглээ. УБ., 2018.
                                               

                                                            Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Равжир Сарангэрэл

Албан тушаал: Ахлах багш H.ML10

Зэрэг, цол: Доктор 

Судалгааны чиглэл:

            - Үгийн сан судлал, Утга судлал

            - Авиа зүй, нутгийн аялгуу судлал

            - Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл, хавсарга хэл шинжлэл

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

1

Монгол хэлний авиа зүй

H.PH.401

2

1/2/0

2

Толь зүй

H. LE310

1

0/2/0

3

Үгийн сан судлал

H.LX404

2

1/2/0

4

Монгол хэл бичиг найруулга зүй

S.ML101

3

2/2/0

Өрөөний байршил: МУБИС-н хичээлийн I байр, 301 тоот

Цахим хаяг: ravjir_saraa @yahoo.com sravjir@gmail.com

 

                                                          Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Чулуун Бямбацэцэг

Албан тушаал:  Багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:                         

            -Хүүхдийн уран зохиол

            -Монгол хэл сэтгэлгээ

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

1

Монголын хүүхдийн уран зохиол

P.CL303

1

0:2:0:0

2

Монгол бичиг

H.MS410

2

0:6:0:0(0)

3

Монгол хэл, сэтгэлгээ


H.ML301

2

0:4:0:0(3)

Өрөөний  байршил:  МУБИС-ийн хичээлийн I байр, 302 тоот

Цахим  хаяг:  byambatsetseg@msue.edu.mn

Онцлох бүтээлүүд:

Эх хэлний хэрэглээ соёл. УБ.,2016,2017. (Хамтын бүтээл)
Хүүхдийн номын ертөнц УБ.,2013. (Хамтынбүтээл. эмхэтгэл)
Дэлхийн хүүхдийн сонгодог зохиол УБ.2012/ эмхэтгэл/
                      

                                                        Багшийн  товч танилцуулга

Овог, нэр: Лхагвацэрэнгийн Эрдэнэчимэг

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: магистр

Судалгааны чиглэл:

-       Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

-       Үг зүй, утга судлал

Заадаг хичээлүүд: 

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Монгол хэл бичиг, найруулга зүй

S.ML101

3

2/2/0

Монгол бичиг /мэргэжлийн/

H.MS410

3

0/6/0

Монгол хэл, сэтгэлгээ

H.ML301

2

0/4/0

Монгол бичиг /сонгон/

S.ML102

2

0/4/0

Хүүхдийн уран зохиол

P.CL303

1

0/2/0

Уран уншлага

P.RE326

2

1/20

Өрөөний байршил: МУБИС-н хичээлийн I байр, 302 тоот

Цахим хаяг: Lh_eegii@yahoo.com

Онцлох бүтээл:

Жадамбаа.Б., Тунгалаг.Б., нар “Тогтвортой хөгжихүйц багш боловсрол”, Инноваци курс, Уб., 2011.
Жадамбаа.Б., Тунгалаг.Б., нар “Тогтвортой хөгжихүйц боловсрол”, Гарын авлага, Уб., 2011.
Сарангэрэл.Р., Бямбацэцэг.Ч., нартай хамтран “Эх хэлний хэрэглээ, соёл” гарын авлага. 2015. 2016. 2017.09.16
                                                   

                                                           Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Жигдэнгомбо Яжинлхам

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл: 

-       Монгол хэлний найруулга зүй

Заадаг хичээлүүд:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

1

Монгол хэл бичиг, найруулга зүй

S.ML 101

3

2/2/0

2

Монгол хэл сэтгэлгээ

H.ML 301

2

1/2/0

3

Зохион бичихүйн үндэс


H.WR 307

1

0/0/2

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн I байр. 302 тоот

Цахим хаяг: hatantes @yahoo.com

Онцлох бүтээлүүд:

Албан бичиг боловсруулахуй. УБ.,2009. ( Гарын авлага)
Таван Тэс. УБ.,2004. (Хамтын бүтээл)