БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дэд профессор – 3, Багш – 9

 

Багшлах хүний нөөц

Овог нэр

Багшийн код

Албан тушаалын зэрэглэл

1 Тайсаа Нэмэхжаргал H.SC01 Багш
2 Бат-Өлзий Батзаяа H.SC16 Багш
3 Мянгаа Саранцэцэг H.SC07 Багш
4 Сэнгэдорж Түмэндэлгэр H.SC40 Багш
5 Жамъяан Отгонбаяр H.SC10 Багш
6 Эрдэнэцогт Чулуунцэцэг H.SC12 Багш
7 Очирбат Өнөрцэцэг H.SC08 Багш
8 Баянжаргал Өлзийсайхан H.SC13 Багш
9 Эрдэнэбилиг Гэрэлт-Од H.SC06 Багш
10 Лхамсүрэн Сарангэрэл H.SC11 Багш
11 Цогбадрахын Ариунжаргал H.SC14 Багш
12 Түмэнцогт Туяачимэг H.SC15 Багш

                                                     

                                                         Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Тайсаагийн Нэмэхжаргал

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн эрхлэгч

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/, дэд профессор

Судалгааны чиглэл:

-          Боловсролын философи асуудал

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Мэргэжлийн удиртгал
 • Ёс зүй
 • Формаль логик

Магистрт:

 • Логик
 • Герменевтик философи
 • Нийгмийн ухааны боловсролын тулгамдсан асуудал

Докторт:

 • Шинжлэх ухааны философи
 • Боловсролын философи

Гол бүтээлүүд:

 • Диалогийн философи утга боловсрол /нэг сэдэвт бүтээл/УБ. 2010
 • Логик. Сурах бичиг.  УБ.2019
 •  Нийгмийн ухаан YI-IX  Багшийн ном (хамтран зохиогч) УБ. 2015
 • “Нийгмийн ухаан-3-6” Сурах бичиг (хамтран зохиогч). УБ. 2011, 2012, 2013,2014
 • “Нийгэм судлал-IX”сурах бичиг (багийн ахлагч)           УБ.2017
 • “Нийгэм судлал X-XII” багшийн ном (хамтран зохиогч)  УБ.2018
 • “Нийгэм судлал ХI” сурах бичиг (хамтран зохиогч)       УБ.2018

Орчуулгын бүтээл:

 • Юлина Н.С. Хүүхдэд зориулсан философи./хамтын орчуулга/ УБ.2005
 • В.А.Канке. Философи./хамтын орчуулга/ УБ.2010
 • Боловсролын философийн онол-арга зүйн асуудалд. УБ. 2019

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 306 тоот

И-мэйл хаяг: nemekhjargal@msue.edu.mn

 

                                                            Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Бат-Өлзий Батзаяа

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Сургалтын онол, арга зүйн асуудал

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Нийгмийн ухааны сургалтын арга зүй
 • Сэтгэлгээний түүх соёл
 • Зүй ёсны онол
 • Ёс зүй

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 308 тоот

И-мэйл хаяг: Bat.zayanaa88@gmail.com

 

                                                             Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Мянгаа Саранцэцэг

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/, ахлах багш

Судалгааны чиглэл:

 • Монголын философийн түүх
 • Шашин судлал
 • Соёл судлал

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Соёл судлал
 • Шашин судлал
 • Сэтгэлгээний түүх, соёл

 

Магистрт:

 • Монголчуудын утга соёлын түүх
 • Соёлын философи
 • Дорнын философи

Гол бүтээлүүд:

 • Монголын философийн онол, арга зүйн асуудал УБ. 2017
 • Японы философи сэтгэлгээний түүхэн тойм-1 УБ. 2014
 • Монголын философийн мэргэдийн зарим бүтээлийн тухай” УБ. 2008
 • Соёл судлал УБ. 2015

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 308 тоот

И-мэйл хаяг: muynga_saraa@yahoo.com

 

                                                              Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Сэнгэдоржийн Түмэндэлгэр

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/ дэд профессор

Судалгааны чиглэл:

 • Жендэрийн социологи
 • Боловсролын социологи

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Социологи
 • Микро социологи
 • Нийгмийн давхраажилт
 • Нийгэм ба жендэр
 • Нийгэм ба хүн ам
 • Чанарын судалгааны арга зүй
 • Хүний хөгжлийн социологи

Магистрт:

 • Нийгмийн ухааны боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд
 • Нийгмийн ухааны боловсролын үнэлгээ
 • Социологийн орчин үеийн онолууд
 • Нийгмийн судалгаа: ахьсан түвшин г.м

Гол бүтээлүүд: (сүүлийн 5 жилд):

 1. Жендр ба нийгэм. Нэг сэдэвт бүтээл. УБ. 2019
 2. Ардчиллын үндэс. Бүрэн дунд боловсролын сурах бичиг (хамтран зохиогч), ИБТ, USAID, УБ. 2017
 3. Нийгэм судлал-Х анги, багийн ахлагч, УБ. 2017
 4. Бүрэн дунд боловсролын нийгмийн ухааны цөм хөтөлбөр (багийн ахлагч), УБ. 2016
 5. Суурь боловсролын нийгмийн ухааны цөм хөтөлбөр (багийн ахлагч), УБ. 2015
 6. Нийгмийн ухаан 7-9. Багшийн ном (хамтран зохиогч) УБ. 2015
 7. Нийгмийн ухаан-6. Сурах бичиг (хамтран зохиогч). УБ. 2014

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: stumee_09@yahoo.com  tumeesen@gmail.com

 

                                                              Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Жамъяан Отгонбаяр

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Танин мэдэхүйн онол
 • Фèëîñîôèéí ò¿¿õ
 • Фèëîñîôè àðãà ç¿é
 • Хýë ба утга бэлгэдлийн ôèëîñîôè
 • Фèëîñîôèéí àíòðîïîëîãè
 • Эртний ñî¸ë сэтгэлгээ
 • Бîëîâñðîë, зан үйл, ¿íýëýìæèéí ôèëîñîôè

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Философийн түүх
 • Сэтгэлгээний түүх, соёл
 • Ерөнхий философи онол
 • Хүний философи
 • Монгол соёл иргэншил
 • Монгол гэр бүл

Гол бүтээлүүд:

ном зохиол, гарын авлага

 1. Философи сэтгэлгээний түүхэн дэх хүний тухай тайлбар

                              /Суралцагсдад зориулсан гарын авлага/. 1.х.х. УБ., 2003.

 1. Ж.П.Сартр Ж.П.. Экзистенциализм бол гуманизм. УБ., 2004, 4х.х.
 2. Хулуд Ж.Отгонбаяр ба бусад. Боловсролын философийн үзэл баримтлал-арга зүйн асуудлууд. /Орчуулга, гарын авлага/ УБ., 2005.
 3. Шелер М. Орчлон дахь хүний учир байдал   /эх зохиол/. УБ., 2005,  95 х.
 4. Юлина Н.С. Хүүхдэд зориулсан философи. УБ., /Т.Нэмэхжаргалын хамт орчуулав/. 2006. 28 х. х.
 5. Канке В.А. Философи: системчилсэн курс /Т.Нэмэхжаргалын хамт орчуулав/. Ñóðàõ áè÷èã УБ. 2007. 12 х.х
 6. Кассирер Э. Хүний тухай философийн удиртгал. УБ., 2007, 5 х.х.
 7. Фройд З. Онгон шүтлэг ба хорио цээр.   11х.х.  УБ., 2009
 8. Канке В.А. Философи  /Т.Нэмэхжаргалын хамт орчуулав/.  -25 х.х.    УБ., 2009
 9. Фрэзер Ж.Ж. Алтан гишүү.  -780 хуудастай.    УБ., 2011
 10. Руссо Ж.Ж. Эмилийн хүмүүжил. /40 х.х./  
 11. Бурдуков А.В. Хуучин ба шинэ Монголд.   Захидлууд.  УБ., 2012 9 х.х
 12. Лэви-Стросс К. Бүтцийн антропологи. УБ., 2013.     – 565 хуудастай.
 13. В.А. Моисеев  Зүүнгар хаант улс ба казакууд (XVII-XVIII зуун). -225 хуудастай. УБ., 2015
 14. Тайлор Э.   Балар эртний соёл  40 х.х
 15. Франц Боас. “Балар эртний хүний оюунухаан” УБ., 2018
 16. Аренский П. Миклухо-Маклайн аялал. УБ., 2016 15х.х
 17. Хүний тухай философи.  УБ., 2017 8 х.х
 18. Ролан Барт    Бүтээлийн эмхтгэл.    УБ.,  2017 10 х.х
 19. А.Камю Сизифийн домог. УБ.2019
 20. Марсель Мосс. “Бэлэг солилцоо”
 21. Р.Барт. “Зохиогчийн үхэл
 22. Мирча Элиаде. Домог зүйн сэтгэлгээ. УБ. 2020

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 308 тоот

И-мэйл хаяг: khuldjo@msue.edu.mn

 

                                                            Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Эрдэнэцогт Чулуунцэцэг

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Эрх зүйн боловсрол
 • Боловсролын эрх зүй

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Эрх зүйн онол
 • Иргэний эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн эрх зүй
 • Иргэний процессын эрх зүй

Гол бүтээлүүд:

 • Эрх зүйн онол УБ. 2020

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 308 тоот

И-мэйл хаяг: e_chuluuntsetseg@yahoo.com

 

                                                            Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Очирбат Өнөрцэцэг

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/ дэд профессор

Судалгааны чиглэл:

 • Нийгмийн ухааны тулгамдсан асуудал
 • Эрх зүй заах арга зүйн орчин үеийн асуудал
 • Хүний эрх
 • Эрх зүйн боловсрол

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Захиргааны эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн эрх зүй
 • Хүний эрх
 • Гэр бүлийн эрх зүй

Гол бүтээлүүд:

Ном, сурах бичиг

 1. Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг сургуулийн менежментэд нэвтрүүлэх нь  Уб, 2014 он
 2. Эрх зүйн удиртгал 2015 он
 3. Гэр бүлийн эрх зүй, Уб 2014 он
 4. Эрх зүйн онол, Уб 2014 он
 5. Гаалийн эрх зүй УБ., 2011 он
 6. Олон улсын эрх зүй,  УБ., 2008 он
 7. Олон улсын иргэний эрх зүй,  УБ., 2005 он
 8. Олон улсын эрх зүй, УБ, 2004 он

Гарын авлага

 1. Нийгмийн ухаан 10-р анги /хамтран зохиогч/ Уб 2017
 2. Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр: Нийгмийн ухаан Уб 2016
 3. Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн модуль 9. Хүчирхийлэлгүй сургууль /хамтран зохиогч/ УБ., 2010 он
 4. Хүүхдийн эрхийн боловсрол /хамтран зохиогч/ багш нарт зориулсан гарын авлага  УБ., 2010 он /2 дахь хэвлэл/
 5. Нийгмийн тухай мэдлэг, их дээд сургуульд элсэгчдэд болон багш нарт зориулсан гарын авлага, УБ, 2008 он /2 дахь хэвлэл /
 6. Гаалийн эрх зүй /Гаалийн байгууллагын ажилтан, энэ чиглэлээр суралцаж байгаа оюутан залууст зориулав/, УБ., 2007 он
 7. Олон улсын иргэний эрх зүй лекцийн эмхэтгэл,  УБ, 2007 он
 8. Хэрэглээний эрх зүй лекцийн эмхэтгэл,  УБ, 2004 он
 9. Олон улсын иргэний эрх зүй  /лекцийн эмхэтгэл/ УБ., 2004 он
 10. Олон улсын эрх зүй тайлбар схем, оюутанд зориулсан гарын авлага, УБ, 2003 он
 11. Хэрэглээний эрх зүйн клиник /Зохион байгуулагчдад зориулсан гарын авлага/ УБ, 2003 он

10.  Street Law Хэрэглээний эрх зүй /Казакстан улсын туршлага/, УБ, 2003 он

11.  Хууль зүйн клиник сургалт, багшид зориулсан гарын авлага, УБ, 2003 он

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: unur_1206@yahoo.com

 

                                                                Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Баянжаргал Өлзийсайхан

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Үнэлэмжийн онол
 • Хэлний философи

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Философи
 • Сэтгэлгээний түүх, соёл
 • Үнэлэмжийн онол
 • Монголын философийн түүх

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: ulzisophy@yahoo.com

 

                                                            Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Эрдэнэбилиг Гэрэлт-Од

Албан тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор, ахлах багш

Судалгааны чиглэл:

 • Улс төрийн нам
 • Улс төрийн сонгууль         
 • Арчилал

 Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Улс төр судлал
 • Улс төрийн нам
 • Угсаатны улс төр
 • Ардчилал судлал

Магистрт

 • Улс төрийн шинжлэх ухааны орчин үеийн онол, арга зүй
 • Улс төрийн бодлого судлал
 • Нам судлал
 • XXI зууны ардчилах үйл явц
 • Ардчиллын институци

Докторт

 • Улс төрийн системийн харьцуулсан судалгаа
 • Ардчиллын харьцуулсан судалгаа
 • XXI зууны мэдээллийн технологи ба улс төр

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

      И-мэйл хаяг:  gereltod.erdenebileg@msue.edu.mn

 

                                                              Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Лхамсүрэн Сарангэрэл

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор, ахлах багш

Судалгааны чиглэл:

 • Хүний эрх
 • Хүүхдийн эрхийн боловсрол
 • Нийгмийн хариуцлага
 • Иргэдийн улс төрийн боловсрол
 • Орон нутгийн шийдвэр гаргах түвшин дэх иргэдийн оролцоо
 • Жендер судлал

 Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Улс төр судлал
 • Хүний эрх
 • Социологи
 • Мэргэжлийн удиртгал
 • Социологийн сэтгэлгээний түүх

Магистрт:

 • Улс төрийн шинжлэх ухааны орчин үеийн онол, арга зүй
 • Улс төрийн социологи

Докторт:

 • Улс төрийн онолын шинэлэг хандлагууд

Гол бүтээлүүд:

 • Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн модуль 8. Хүчирхийлэлгүй сургууль \хамтран зохиогч\. УБ., 2009
 • Хүүхдийн эрхийн боловсрол \хамтран зохиогч\ багш нарт зориулсан гарын авлага. УБ., 2008 \1-дэхь хэвлэл\
 • Хүүхдийн эрхийн боловсрол \хамтран зохиогч\ багш нарт зориулсан гарын авлага. УБ., 2008 \2-дэхь хэвлэл\
 • “Социологи” оюутнуудад зориулсан гарын авлага УБ.,2005
 • “Улс төрийн шинжлэх ухаан” сурах бичиг УБ.,2013
 • “Хүн ба нийгэм” 6-р анги сурах бичиг УБ., 2013. БСШУЯ
 • “Хүн ба нийгэм” 6-р анги багшийн ном УБ., 2013. БСШУЯ
 • Нийгмийн ухаан-1 сурах бичиг УБ.,2014. БСШУЯ
 • Нийгмийн ухаан-1 багшийн ном УБ.,2014 БСШУЯ
 • Цэцэрлэгийн багш, удирдлагуудад зориулсан эрх зүй, удирдлага манлайлал сургалтын модуль. УБ.,2015
 • Нийгэм судлал VII сурах бичиг. УБ.,2017 БСШУСЯ
 • Иргэдийн эрх зүйн боловсролд. УБ.,2017. ЧДЗДТГ
 • Санхүүгийн боловсрол. УБ.,2017. ЧДЗДТГ
 • Экологийн боловсрол. УБ.,2017. ЧДЗДТГ
 • Улс төрийн шинжлэх ухаан. Сурах бичиг./хамтын бүтээл/ УБ. 2019

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: Lsarangerel_11@yahoo.com

 

                                                            Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Цогбадрахын Ариунжаргал

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Ёс суртахууны боловсролын асуудал  

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Сэтгэлгээний түүх, соёл
 • Гоо зүй
 • Формаль логик
 • Ёс зүй

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: ariunjargal.ts@msue.edu.mn

 

                                                             Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Түмэнцогт Туяачимэг

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Улс төр дэх жендэрийн харилцаа
 • Цахим улс төр

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

 • Нийгмийн ухаан сургалтын арга зүй
 • Нийгэм ба жендэр
 • Сэтгэлгээний түүх, соёл
 • Гоо зүй

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: t.tuyachimeg@gmail.com