Багш нарын товч танилцуулга

Овог, нэр: Тайсаагийн Нэмэхжаргал

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн эрхлэгч

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/, дэд профессор

Судалгааны чиглэл:

-          Боловсролын философи асуудал

-          Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

-          Нийгмийн ухааны боловсролын орчин үеийн асуудал

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Мэргэжлийн удиртгал

-          Сэтгэлгээний түүх, соёл

-          Ёс зүй

Магистрт:

-          Логик

-          Герменевтик философи

-          Нийгмийн ухааны боловсролын тулгамдсан асуудал

Докторт:

-          Шинжлэх ухааны философи

-          Боловсролын философи

Гол бүтээлүүд:

-          Диалогийн философи утга боловсрол УБ. 2010

-          Логик УБ.2016

Орчуулгын бүтээл:

-          Хүүхдэд зориулсан философи. УБ.2005

-          Философи.  УБ.2010

-          Боловсролын философийн онол-арга зүйн асуудалд. УБ. 2014

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 306 тоот

И-мэйл хаяг: nebekhjargal@msue.edu.mn

Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Жамбалын Жаргал

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/

Судалгааны чиглэл:

-          Улс төр судлал

-          Улс төрийн нам, ардчилал, жендэр

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Олон улсын харилцаа

-          Улс төр судлал

Магистрт: Улс төрийн онол, арга зүй

Докторт: Олон улсын харилцаа, орчин үеийн онол, арга зүй

Гол бүтээлүүд:

-          Улс төрийн шинжлэх ухаан УБ. 2012

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: jjagaa@gmail.com

Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Бат-Өлзий Батзаяа

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

-          Сургалтын онол, арга зүйн асуудал

-          Үнэлгээний шинэчлэл

-          Нийгмийн ухааны сургалтын арга зүйн тулгамдсан асуудал

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Нийгмийн ухааны сургалтын арга зүй

-          Сэтгэлгээний түүх соёл

-          Зүй ёсны онол

-          Ёс зүй

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 308 тоот

И-мэйл хаяг: Bat.zayanaa88@gmail.com

Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Мянгаа Саранцэцэг

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/, ахлах багш

Судалгааны чиглэл:

-          Монголын философийн түүх

-          Шашин судлал

-          Соёл судлал

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Соёл судлал

-          Шашин судлал

-          Сэтгэлгээний түүх, соёл

Магистрт:

-          Монголчуудын утга соёлын түүх

-          Соёлын философи

-          Дорны философи

Гол бүтээлүүд:

-          Монголын философийн онол, арга зүйн асуудал УБ. 2017

-          Японы философи сэтгэлгээний түүхэн тойм-1 УБ. 2014

-          Монголын философийн мэргэдийн зарим бүтээлийн тухай” УБ. 2008

-          Соёл судлал УБ. 2015

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 308 тоот

И-мэйл хаяг: muynga_saraa@yahoo.com

 

Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Сэнгэдоржийн Түмэндэлгэр

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/ дэд профессор

Судалгааны чиглэл:

-       Жендэрийн социологи

-       Боловсролын социологи

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-       Социологи

-       Микро социологи

-       Нийгмийн давхраажилт

-       Нийгэм ба жендэр

-       Нийгэм ба хүн ам

-       Чанарын судалгааны арга зүй

-       Хүний хөгжлийн социологи

 

Магистрт:

-          Нийгмийн ухааны боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд

-       Нийгмийн ухааны боловсролын үнэлгээ

-       Социологийн орчин үеийн онолууд

-       Нийгмийн судалгаа: ахьсан түвшин г.м

 

Докторт: Судалгааны арга зүй

 

Гол бүтээлүүд: (сүүлийн 5 жилд):

 1. Ардчиллын үндэс. Бүрэн дунд боловсролын сурах бичиг (хамтран зохиогч), ИБТ, USAID, УБ. 2017
 2. Нийгэм судлал-Х анги, багийн ахлагч, УБ. 2017
 3. Бүрэн дунд боловсролын нийгмийн ухааны цөм хөтөлбөр (багийн ахлагч), УБ. 2016
 4. Суурь боловсролын нийгмийн ухааны цөм хөтөлбөр (багийн ахлагч), УБ. 2015
 5. Нийгмийн ухаан 7-9. Багшийн ном (хамтран зохиогч) УБ. 2015
 6. Нийгмийн ухаан-6. Сурах бичиг (хамтран зохиогч). УБ. 2014
 7. Жендэр ба нийгэм. Нэг сэдэвт бүтээл. УБ. 2013

 

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг:

-          stumee_09@yahoo.com

-       tumeesen@gmail.com

 

Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Жамъяан Отгонбаяр

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

-          Танин мэдэхүйн онол,

-          Фèëîñîôèéí ò¿¿õ,

-          Фèëîñîôè àðãà ç¿é

-          Хýë ба утга бэлгэдлийн ôèëîñîôè

-          Фèëîñîôèéí àíòðîïîëîãè,

-          Эртний ñî¸ë сэтгэлгээ

-          Бîëîâñðîë, зан үйл, ¿íýëýìæèéí ôèëîñîôè.

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Философийн түүх

-          Сэтгэлгээний түүх, соёл

-          Ерөнхий философи онол

-          Хүний философи

-          Монгол соёл иргэншил

-          Монгол гэр бүл

Гол бүтээлүүд:

ном зохиол, гарын авлага

 1. Хулуд Ж.Отгонбаяр. Философи сэтгэлгээний түүхэн дэх хүний тухай тайлбар

                              /Суралцагсдад зориулсан гарын авлага/. 1.х.х. УБ., 2003.

 1. Ж.П.Сартр Ж.П.. Экзистенциализм бол гуманизм. УБ., 2004, 4х.х.
 2. Хулуд Ж.Отгонбаяр ба бусад. Боловсролын философийн үзэл баримтлал-арга зүйн асуудлууд. /Орчуулга, гарын авлага/ УБ., 2005.
 3. Шелер М. Орчлон дахь хүний учир байдал   /эх зохиол/. УБ., 2005,  95 х.
 4. Юлина Н.С. Хүүхдэд зориулсан философи. УБ., /Т.Нэмэхжаргалын хамт орчуулав/. 2006. 28 х. х.
 5. Канке В.А. Философи: системчилсэн курс /Т.Нэмэхжаргалын хамт орчуулав/. Ñóðàõ áè÷èã УБ. 2007. 12 х.х
 6. Кассирер Э. Хүний тухай философийн удиртгал. УБ., 2007, 5 х.х.
 7. Фройд З. Онгон шүтлэг ба хорио цээр.   11х.х.  УБ., 2009
 8. Канке В.А. Философи  /Т.Нэмэхжаргалын хамт орчуулав/.  -25 х.х.    УБ., 2009
 9. Фрэзер Ж.Ж. Алтан гишүү.  -780 хуудастай.    УБ., 2011
 10. Руссо Ж.Ж. Эмилийн хүмүүжил. /40 х.х./   /Хэвлэлийн редакцид байгаа/
 11. Бурдуков А.В. Хуучин ба шинэ Монголд.   Захидлууд.  УБ., 2012 9 х.х
 12. Лэви-Стросс К. Бүтцийн антропологи. УБ., 2013.     – 565 хуудастай.
 13. В.А. Моисеев  Зүүнгар хаант улс ба казакууд (XVII-XVIII зуун). -225 хуудастай. УБ., 2015
 14. Тайлор Э.   Балар эртний соёл  40 х.х. /Хэвлэлийн редакцид байгаа/
 15. Аренский П. Миклухо-Маклайн аялал. УБ., 2016 15х.х
 16. Хүний тухай философи.  УБ., 2017 8 х.х
 17. Ролан Барт    Бүтээлийн эмхтгэл.    УБ.,  2017 10 х.х

 

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 308 тоот

И-мэйл хаяг: khuldjo@msue.edu.mn

 

Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Эрдэнэцогт Чулуунцэцэг

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

-          Эрх зүйн боловсрол

-          Боловсролын эрх зүй

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Эрх зүйн онол

-          Иргэний эрх зүй

-          Үндсэн хуулийн эрх зүй

-          Иргэний процессын эрх зүй

Гол бүтээлүүд:

-          Эрх зүйн онол УБ. 2015

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 308 тоот

И-мэйл хаяг: e_chuluuntsetseg@yahoo.com

 

Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Очирбат Өнөрцэцэг

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/ дэд профессор

Судалгааны чиглэл:

-          Нийгмийн ухааны тулгамдсан асуудал

-          Эрх зүй заах арга зүйн орчин үеийн асуудал

-          Хүний эрх

-          Эрх зүйн боловсрол

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Захиргааны эрх зүй

-          Үндсэн хуулийн эрх зүй

-          Хүний эрх

-          Гэр бүлийн эрх зүй

Гол бүтээлүүд:

Ном, сурах бичиг

 1. Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг сургуулийн менежментэд нэвтрүүлэх нь  Уб, 2014 он
 2. Эрх зүйн удиртгал 2015 он
 3. Гэр бүлийн эрх зүй, Уб 2014 он
 4. Эрх зүйн онол, Уб 2014 он
 5. Гаалийн эрх зүй УБ., 2011 он
 6. Олон улсын иргэний эрх зүй,  УБ., 2008 он
 7. Олон улсын иргэний эрх зүй,  УБ., 2005 он
 8. Олон улсын эрх зүй, УБ, 2004 он

Гарын авлага

 1. Нийгмийн ухаан 10-р анги /хамтран зохиогч/ Уб 2017
 2. Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр: Нийгмийн ухаан Уб 2016
 3. Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн модуль 9. Хүчирхийлэлгүй сургууль /хамтран зохиогч/ УБ., 2010 он
 4. Хүүхдийн эрхийн боловсрол /хамтран зохиогч/ багш нарт зориулсан гарын авлага  УБ., 2010 он /2 дахь хэвлэл/
 5. Нийгмийн тухай мэдлэг, их дээд сургуульд элсэгчдэд болон багш нарт зориулсан гарын авлага, УБ, 2008 он /2 дахь хэвлэл /
 6. Гаалийн эрх зүй /Гаалийн байгууллагын ажилтан, энэ чиглэлээр суралцаж байгаа оюутан залууст зориулав/, УБ., 2007 он
 7. Олон улсын иргэний эрх зүй лекцийн эмхэтгэл,  УБ, 2007 он
 8. Хэрэглээний эрх зүй лекцийн эмхэтгэл,  УБ, 2004 он
 9. Олон улсын иргэний эрх зүй  /лекцийн эмхэтгэл/ УБ., 2004 он
 10. Олон улсын эрх зүй тайлбар схем, оюутанд зориулсан гарын авлага, УБ, 2003 он
 11. Хэрэглээний эрх зүйн клиник /Зохион байгуулагчдад зориулсан гарын авлага/ УБ, 2003 он

10.  Street Law Хэрэглээний эрх зүй /Казакстан улсын туршлага/, УБ, 2003 он

11.  Хууль зүйн клиник сургалт, багшид зориулсан гарын авлага, УБ, 2003 он

 

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: unur_1206@yahoo.com

Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Баянжаргал Өлзийсайхан

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

-          Үнэлэмжийн онол

-          Хэлний философи

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Философи

-          Сэтгэлгээний түүх, соёл

-          Үнэлэмжийн онол

-          Монголын философийн түүх

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: ulzisophy@yahoo.com

 

 

Багшийн товч танилцуулга

 

Овог, нэр: Лхамсүрэн Сарангэрэл

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

-          Хүний эрх

-          Хүүхдийн эрхийн боловсрол

-          Нийгмийн хариуцлага

-          Иргэдийн улс төрийн боловсрол

-          Орон нутгийн шийдвэр гаргах түвшин дэх иргэдийн оролцоо

-          Жендер судлал

 Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Улс төр судлал

-          Хүний эрх

-          Социологи

-          Мэргэжлийн удиртгал

-          Социологийн сэтгэлгээний түүх

Гол бүтээлүүд:

-          Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн модуль 8. Хүчирхийлэлгүй сургууль \хамтран зохиогч\. УБ., 2009

-          Хүүхдийн эрхийн боловсрол \хамтран зохиогч\ багш нарт зориулсан гарын авлага. УБ., 2008 \1-дэхь хэвлэл\

-          Хүүхдийн эрхийн боловсрол \хамтран зохиогч\ багш нарт зориулсан гарын авлага. УБ., 2008 \2-дэхь хэвлэл\

-          “Социологи” оюутнуудад зориулсан гарын авлага УБ.,2005

-          “Улс төрийн шинжлэх ухаан” сурах бичиг УБ.,2013

-          “Хүн ба нийгэм” 6-р анги сурах бичиг УБ., 2013. БСШУЯ

-          “Хүн ба нийгэм” 6-р анги багшийн ном УБ., 2013. БСШУЯ

-          Нийгмийн ухаан-1 сурах бичиг УБ.,2014. БСШУЯ

-          Нийгмийн ухаан-1 багшийн ном УБ.,2014 БСШУЯ

-          Цэцэрлэгийн багш, удирдлагуудад зориулсан эрх зүй, удирдлага манлайлал сургалтын модуль. УБ.,2015

-          Нийгэм судлал VII сурах бичиг. УБ.,2017 БСШУСЯ

-          Иргэдийн эрх зүйн боловсролд. УБ.,2017. ЧДЗДТГ

-          Санхүүгийн боловсрол. УБ.,2017. ЧДЗДТГ

-          Экологийн боловсрол. УБ.,2017. ЧДЗДТГ

 

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: Lsarangerel_11@yahoo.com

 

 

Багшийн товч танилцуулга

 

Овог, нэр: Түмэнцогт Туяачимэг

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

-          Улс төр дэх жендэрийн харилцаа

-          Цахим улс төр

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Нийгмийн ухаан сургалтын арга зүй

-          Нийгэм ба жендэр

-          Сэтгэлгээний түүх, соёл

-          Гоо зүй

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: t.tuyachimeg@gmail.com

 

 

Багшийн товч танилцуулга

 

Овог, нэр: Цэрэнжамц Мөнхцэцэг

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/ дэд профессор

Судалгааны чиглэл:

-          Улс төрийн коммуникаци

-          Сонгуулийн кампанийн коммуникаци

-          Хэвлэл мэдээлэл ба олон нийтийн санаа бодол, имиж мейкинг

-          Сонгогчдын зан үйл

-          Улс төрийн сэтгэл зүй

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-          Улс төр судлал

-          Улс төрийн коммуникаци

Магистр:

-          Улс төрийн коммуникацийн үр нөлөө

-          Улс төрийн сэтгэл зүй ба имидж

Доктор:

-          XXI зууны мэдээллийн технологи ба улс төр

-          Сонгуулийн комний дэлхийн чиг хандлага

Гол бүтээлүүд:

-          The Impact of Mass Communication and Interpersonal communication on Electoral Behavior in Mongolia. Ulaanbaatar, 2015

-          Политайнмент буюу цэнгээнт улс төр. 14 хх. УБ, 2010

-          Улс төрийн үзэл суртал. Улс төрийн шинжлэх ухаан. УБ, 2011 номонд. Ерөнхий редактор Ц.Ганболд

-          Улс төрийн мөргөлдөөн. Улс төрийн шинжлэх ухаан. УБ, 2000 номонд. Ерөнхий редактор Ц.Ганболд

-          Европын улсуудын парламент. УБ, 2010

 

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: Munkhtsetseg2001us@yahoo.com

 

Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Юүндэндорж  Атар

Албат тушаал: НХУС-ийн НУТ-ийн багш

Зэрэг, цол: Доктор /Sc.D/, дэд профессор

Судалгааны чиглэл:

Заадаг хичээл:

Бакалаврт:

-       Улс төр

-       Төрийн удирдлага

Магистр:

-       Улс төрийн харьцуулсан судалгаа

-       Улс төрийн социологи

Доктор:

-       Улс төрийн системийн харьцуулсан судалгаа

-       Угсаатны улс төр

-       Улс төрийн судалгааны арга зүй

Гол бүтээлүүд:

-       Нийгмийн тухай мэдлэг УБ. 2016

-       Нийгмийн тухай мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх аргачилсан зөвлөмж (ЕБС-ийн багш нарт зориулав.)УБ. 2016

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 2-байр 107 тоот

И-мэйл хаяг: yuatar@msue.edu.com