2015 оны намраас НХУС-ийн “Эрдэм шинжилгээний бичиг” нэрээр анх гарч эхэлсэн тус сэтгүүлийг 2020 оноос “Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны судлал” хэмээн нэрлэж, ISSN 2664-2182 олон улсын цувралын дугаартай болгож, олон улсын энэ чиглэлийн сэтгүүлд тавьдаг үндсэн шаардлагад  нийцүүлэн редакцийн зөвлөлийг өргөтгөн шинэчлэх зэрэг дорвитой өөрчлөлт хийх талаар сургуулийн удирдлага, сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлөөс нэлээд анхааран ажиллаж байна.

Хичээлийн жилд хоёр удаа хэвлэдэг тус сэтгүүлийн нийтлэлийн бодлого нь а/ монгол хэл, утга зохиол  судлал, заах арга б/ нийгэм, түүх судлал, заах арга в/ гадаад хэл судлал, заах арга гэсэн үндсэн гурван чиглэлээр МУБИС-ийн Эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхэд зохих хувь нэмрээ оруулах, эрдэмтэн багш нарынхаа судалгааны ажлын үр дүнг шинжлэх ухааны ертөнцөд сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын залуу судлаач, магистрант, докторантуудын хүртээл болгоход оршиж байна. Үүний зэрэгцээ гадаад, дотоодын бусад их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажиллаж буй мэргэжил нэгт нөхөдтэйгээ санаа бодлоо солилцох индэр байх үүднээс “Зочны булан” ажиллуулж, дугаар бүртээ 2-3 өгүүлэл нийтлэдэг юм.