Англи хэлний тэнхим анх 1991 онд УБДС-ийн Монгол хэл, уран зохиолын факультетийн Орос хэлний тэнхимийн дэргэд “Гадаад хэлний тэнхим” нэртэйгээр байгуулагдаж байлаа. Тус тэнхим  гадаад харилцаа, үйл ажиллагааны хүрээгээ өргөжүүлж, 1993-1994 оны хичээлийн жилд Англи, хятад хэлний тэнхим, 1997-2000 онд Ерөнхий англи хэлний тэнхим, 2000-2014 онд Англи хэл, америк судлалын тэнхим зэргээр нэрээ өөрчилж иржээ.

МУБИС-ийн 2014 оны бүтцийн өөрчлөлтөөр НХУС-ийн харьяанд төвлөрч, хуучин Гадаад хэлний сургуулийн Англи хэл, америк судлалын тэнхим нь Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн Ерөнхий эрдмийн тэнхим, Багшийн сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн англи хэлний багш нарыг нэгтгэж Гадаад хэлний төв, 2017 оноос Англи хэлний тэнхим болж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаа явуулж байна.