БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Дэд профессор -1, ахлах багш -8, багш -13

Үүнээс: доктор (Ph) -3, магистр –19

СУРГАЛТЫН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ:

Хэлний мэргэжлийн бус бакалаврын анги, магистр, докторантурын англи хэлний сургалт

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ:

 • Гадаад хэл заах арга зүй
 • Боловсрол судлал
 • Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл
 • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

 

Багшлах хүний нөөц

Овог нэр

Багшийн код

Албан тушаалын зэрэглэл

1

Г.Агиймаа

H.FL01

Хөтөлбөрийн албаны дарга

2

Б.Нямсүрэн

H.FL17

Тэнхимийн эрхлэгч

3

Б.Тунгалаг, PhD

H.FL02

Дэд профессор

4

Д.Өлзийжаргал

H.FL04

Ахлах багш

5

Ц.Оюунчимэг

H.FL05

Ахлах багш

6

Г.Отгонсүрэн

H.FL07

Ахлах багш

7

Ш.Тунгалаг

H.FL08

Ахлах багш

8

Ц.Даваабаяр

H.FL11

Ахлах багш

9

Г.Дүгэржав

H.FL13

Ахлах багш

10

Ц.Анхныбаяр

H.FL14

Багш

11

Д.Насанханд

H.FL15

Багш

12

Х.Нармандах

H.FL16

Багш

13

Б.Болортуяа

H.FL19

Багш

14

Б.Пүрэвсүрэн

H.FL20

Багш

15

Ц.Нарангэрэл

H.FL21

Багш

16

Г.Чулуун-Эрдэнэ

H.FL22

Багш

17

Н.Мөнхбаяр, PhD

H.FL23

Ахлах багш

18

Ч.Аззаяа

H.FL24

Багш

19

Ц.Сарангэрэл

H.FL25

Багш

20

Т.Уянга

H.FL26

Багш

21

Д.Даваасүрэн

H.FL27

Багш

22

Ц.Мөнх-Ундар

H.FL28

Багш

23

О.Мягмарсүрэн, PhD

H.FL29

Ахлах багш

 

                                                                 Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Балжиннямын Нямсүрэн

Албан тушаал: Тэнхимийн эрхлэгч

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэл заах арга зүй
 • Хэл шинжлэл

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл I

S.EL101

3

0:2:0:4(5)

Англи хэл II

S.EL102

3

0:2:0:4(5)

Англи хэл III

S.EL103

2

0:0:0:4(5)

Аялал жуулчлалын мэргэжлийн англи хэл I

Н.EL309

3

2:2:0:0(5)

Аялал жуулчлалын мэргэжлийн англи хэл II

Н.EL310

3

2:2:0:0(5)

Спорт аяллын англи хэл I

A.EL409

3

0:2:0:4(5)

Спорт аяллын англи хэл II

A.EL410

3

0:2:0:4(5)

Спорт аяллын англи хэл III

A.EL411

3

0:2:0:4(5)

Спорт аяллын англи хэл IV

A.EL412

3

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 501 тоот

И-мэйл хаяг: nyamsuren.b@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

 1. Нямсүрэн, Б.  (2016, 2019) “Англи хэл I” Pre-Intermediate (Student’s book) түвшний сурах бичиг (хамтын) Улаанбаатар. ISBN:978-99962-61-6
 2. Нямсүрэн, Б.  (2016, 2018) “Англи хэл I” Pre-Intermediate (Work book) түвшний сурах бичиг (хамтын) Улаанбаатар. ISBN:978-99962-61-6
 3. Нямсүрэн, Б. (2012, 2016, 2018). Exploring English Grammar. (xамтын) УБ. Golden Legion LLC. 436 хуудас.
 4. Нямсүрэн, Б. ба бусад (2016). English I. (сурах бичиг) Ulaanbaatar: MNUE. ISBN 978-99973-961-7-4
 5. Нямсүрэн, Б. (2015). Learning English through literature. Ulaanbaatar. Soyombo printing. ISBN 978-99962-4-655-5
 6. Нямсүрэн, Б. (2013). English for Physical Education and Sport /with CD/. Ulaanbaatar, Soyombo printing. ISBN 978-99929-4-615-6
 7. Батболд ,Д. (2013, 2015). Natural Wonders of Mongolia. Номын орчуулга
 8. Нямсүрэн, Б. (2011) English for Sports. Ulaanbaatar. Soyombo printing
 9. Нямсүрэн, Б. (2010) English for Sportsmen. Ulaanbaatar, Soyombo printing

 

                                                          Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр:                  Балжирын Тунгалаг

Албан тушаал:         Дэд профессор

Зэрэг, цол:                 Доктор (PhD), дэд профессор

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэл шинжлэл, англи хэл заах аргазүй
 • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол
 • Соёл судлал, соёл хоорондын харилцаа

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл - II

S.EL102

2

0/2/0

Англи хэл – IV

S.EL501

2

0/2/0

Англи хэл - V

S.EL701

6

0/4/2

Гадаад хэлний сургалтын технологи, арга зүй

H.ET607

2

0/2/0

Хэл шинжлэлийн судалгааны арга зүй

H.LRA604

3

2/1/0

Хэл, соёл судлал

H.CS609

2

0/2/0

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн IV байр, 502 тоот

И-мэйл хаяг:             tungalagbaljir@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

 1. Тунгалаг, Б. бусад (2016). Багшлах сонирхолтой, авьяастай хүүхдийг оношлох, сонгон шалгаруулах үндэслэл. Улаанбаатар. 
 2. Тунгалаг, Б. бусад. (2015). Тогтворшилтой хөгжлийн боловсролын онол, аргазүйн зарим асуудал. Улаанбаатар.
 3. Тунгалаг, Б. бусад (2015). Ерөнхий боловсролын сургалт, үйл ажиллагаанд тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусган, хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэл, шаардлага. Улаанбаатар.
 4. Тунгалаг Б. Болормаа Б. (2012). Соёл хоорондын харилцааны онолын асуудлууд. УБ.
 5. Тунгалаг Б. ба бусад. (2011). Тогтвортой хөгжихүйц боловсрол: Боловсролын салбарын удирдах ажилтнуудад зориулсан гарын авлага. УБ.
 6. Тунгалаг Б. ба бусад. (2011). Тогтвортой хөгжихүйц багш боловсрол: Инноваци курс. УБ.
 7. Тунгалаг Б. ба бусад. (2010). Тогтвортой хөгжихүйц багш боловсрол: Ээлжит хичээл. УБ.
 8. Tungalag B. & et al. (2009). English for Mongolian Culture: Developing Intercultural Communication Skills, Ulaanbaatar.
 9. Tungalag, B. (2007), Dealing with Problems in Intercultural Business Communication: A Study of Spoken and Written Discourse. Dissertation. Munich University, Germany and University of the Humanities, Mongolia

 

                                                               Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Даваацэрэн Өлзийжаргал

Албан тушаал: Ахлах багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Гадаад хэл заах арга
 • Хэл шинжлэл

Хичээлийн нэр

Код:

Кредит:

Задаргаа:

Англи хэл

S.EL101

3.0

0:2:0:4(5)

Англи хэл

S.EL102

3.0

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн 4-р байр, 502 тоот

И-мэйл хаяг: ulziijargal002@yahoo.com

Онцлох бүтээл:

 1. Б.Тунгалаг, С.Эрдэнэчимэг, Н.Мөнхбаяр, Ц.Даваабаяр, Д.Өлзийжаргал, Б.Пүрэвсүрэн, Г.Дүгэржав, Г.Чулуун-Эрдэнэ. “Англи хэл – IY” ахисан төвшний сурах бичиг. 2 дахь хэвлэл. УБ хот. 2017 он
 2. Ц.Даваабаяр, Д.Өлзийжаргал, Б.Пүрэвсүрэн, Г.Дүгэржав, Г.Чулуун-Эрдэнэ “Англи хэл IY’ магистрантуудад зориулсан ахисан шатны англи хэлний хичээлийн сурах бичиг. Анхны хэвлэл. УБ хот. 2016 он
 3. З.Гулираанз, Д.Өлзийжаргал, Ц.Чогдон. Орчуулгын гарын авлага. /англи – монгол – орос хэлний жишээ нь дээр/. “Ган зам пресс” хэвлэх газар. 2008 он
 4. /З.Гулираанз/, Д.Өлзийжаргал, Ц.Чогдон. Орчуулгын гарын авлага. /англи – монгол – орос хэлний жишээ нь дээр/. 2 дахь хэвлэл. “Ган зам пресс” 2014 он
 5. Д.Өлзийжаргал. Англи – монгол зэрэгцүүлсэн хэл зүй. Сурах бичиг. /англи хэл дээр/. УБ хот. 2003 он, 2005 он
 6. Д.Өлзийжаргал. Англи хэлээр уншиж бичиж сурах нь. Гарын авлага. УБ хот. 2001, 2003 он
 7. Д.Өлзийжаргал. Англи хэлний анхан шатны сурах бичиг. УБ хот 2001, 2003 онууд
 8. Д.Өлзийжаргал & бусад. Байгууллагын стратегийн шинжилгээ ба төлөвлөлт.Их дээд сургуульд мониторинг хийх орчуулгын гарын авлага. БСШУЯ, Боловсролын хөгжлийн хөтөлбөр. 2006 он гэх мэт 5 сурах бичиг, 10 гаруй гарын авлага, 30 орчим илтгэл, өгүүлэл

   

                                                         Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Цэдэнсодном Оюунчимэг

Албан тушаал: Ахлах багш

Зэрэг цол: Mагистр

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэл заах арга зүй

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

English-1

S.EL101

3.0

0:2:0:4(5)

English-2

S.EL102

3.0

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: МУБИС хичээлийн 4-р байр 501 тоот

И-мэйл хаяг: chimeg_oyun@hotmail.com

Онцлох бүтээл:

Сурах бичиг – 1; гарын авлага - 3;

 1. “Progress” англи хэлний оюутны сурах бичиг Оюутанд зориулсан сурах бичиг Улаанбаатар 2005
 2. “Basic reading” Оюутанд зориулсан гарын авлага, Улаанбаатар 2005, 2007
 3. “Reading Professional texts” Оюутанд зориулсан гарын авлага Улаанбаатар 2010, 2012, 2013
 4. “DynEd” хөтөлбөрөөр Англи хэл амжилттай суралцах нь; Оюутанд зориулсан гарын авлага Улаанбаатар 2013

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1. Бага боловсролын Гадаад хэлний хичэлд мэдээллийн технологийг ашиглах нь; Илтгэл, «Оюуны хөтөч» 2006
 2. Англи хэлний хичээлд Тогтвортой Хөгжлийн Боловсролын үзэл санааг тусган ажиллаж байгаа нь; Илтгэл «Оюуны хөтөч» 2010
 3. Хэл сурснаар амьдралын чанар дээшлэх нь; өгүүлэл, Багшийн зөвлөмж 2009
 4. Бие даан болон хамтран суралцах чадвар чухал болох нь;  ОУЭШ хуралд илтгэл, 2015
 5. Англи хэлний хичээлийн бие даалтын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлгээний рубрик боловсруулан хэрэглэж байгаа туршлага ОУЭШ хуралд илтгэл, 2016
 6. ARNA ОУЭШХ Оюутны үйлийн судалгаа хийх чадварыг хөгжүүлэх эхлэл, 2017 

Орчуулж хэвлүүлсэн өгүүлэл

 1. Украинд төрийн албан хаагчлын өөрийгаа хөгжүүлэх чадамжийг чухалчилж ирсэн нь; Лавай Орчуулгыг орос хэлнээс, 2013
 2. Уншиж ойлгох үгийн баялагийг нэмэгдүүлэхэд хамтарсан уншилт чухал болох нь; ЭШ өгүүлэл орчуулга, МУБИС вэбсайт, 2013
 3. Суралцагчдыг тэгш хамруулан сургахад  ялгавартай сургалтыг энгийн болгох нь; Enid Acosta-Tell Carol Shepherd МУБИС вэбсайт, 2014
 4. Хятад Улсад англи хэл суралцагчдын сонсох чадварын шатлалыг боловсронгуй болох нь; Lianzhen He and Dajian Chen

Сургалтын хөтөлбөр

 1. Англи хэл хичээлийн хөтөлбөр 1996- 2017 
 2. Хичээлийн тодорхойлолт, Оюутны лавлах, 2006  

 

                                                              Багшийн товч танилцуулга

Овог: Гэндэн

Нэр: Чулуун-Эрдэнэ

Албан тушаал: Багш

Судалгааны чиглэл:  

 • Хос хэлний асуудал
 • Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл

Заадаг хичээл:   Англи хэл  I, II    Мэргэжлийн англи хэл

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл-1

s.el101

3

0:2:0:4(5)

Англи хэл-2

s.el102

3

0:2:0:4(5

Англихэл-3

A.PE103

2

0:0:4:0(5)

Өрөөний байршил:   Хичээлийн IV байр 501 тоот

И-мэйл хаяг:  Chk_g@yahoo.com

Онцлох бүтээл:

 1. Tungalag.B;Erdenechimeg.S; Munkhbayar.N;Davaabayar.Ts; Dugerjaw,G, Ulziijargal.D;Purevsuren.B;Chuluunerdene.G English –IV, 2017  ,МУБИС хэвлэх  210p Ulaanbaatar ISBN 978-99973-960-3-7
 2. Chuluunerdene.G , Design and Technology: 2015 , Ulaanbaatar ,Axe print , 140 p
 3. Chuluunerdene.G, English for Art Students; 2010, Ulaanbaatar ,Soyombo printing , 120p

 

                                                            Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Гунгаарэнцэн Отгонсүрэн

Албан тушаал: Ахлах багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэл заах арга зүй
 • Хосолмол сургалтын арга зүй

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл 1

S.EL101

3

0:2:0:4(5)

Англи хэл 2

S.EL102

3

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 502 тоот

И-мэйл хаяг: otgon_sn@yahoo.com

Онцлох бүтээл:

 1. Azzaya, Ch., Davaasuren, D.,Enkhee, Ts., Myagmarsuren, O., Narmandakh, Kh., Narangerel, Ts., Otgonsuren, G., Tungalag, D., Uyanga, T. (2016). English II. UB: MNUE Publishing.
 2. Нарангэрэл.Ц., Отгонсүрэн.Г., (2015). English conversation through pictures. UB: Бит пресс.
 3. Дүгэржав.Г., Нарангэрэл.Ц., Отгонсүрэн.Г., (2014). Let’s sing English songs. CD. УБ: Арвай пресс.
 4. Нарангэрэл.Ц., Отгонсүрэн.Г., Компьютерт суурилсан англи хэлний сургалтын арга зүйн асуудалд (сонсох чадварыг бусад чадвартай шүтэлцүүлэн сургах жишээн дээр). (2015). Лавай.  №12.
 5. Отгонсүрэн.Г., (2015). Хосолмол сургалтын арга зүйн асуудалд. “Гадаад хэлний сургалтын тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга замууд” эмхэтгэлд. УБ.

         

                                                    Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Шархүү Тунгалаг

Албан тушаал: Ахлах багш

Зэрэг цол: Mагистр

Судалгааны чиглэл:

 • Заах аргазүй
 • Хэл шинжлэл
 • Орчуулга судлал

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

English-1

S.EL101

3

0:2:0:4(5)

English-2

S.EL102

3

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: МУБИС хичээлийн 4-р байр 502 тоот

И-мэйл хаяг: tungaa_sharkhuu@yahoo.com

Онцлох бүтээл:

Сурах бичиг, гарын авлага-5

 1. Учебный материал по русскому языку Интенсивный курс Улаанбаатар, 1996
 2. Русско-английские жаргоны Улаанбаатар, 1998
 3. Авиазүй, фонем судлалын үндсэн асуудлууд А. Шархүүгийн хамт
 4. Let’s speak and write English /гарын авлага/, УБ, 2011, Ундрал хэвлэлийн газар
 5. Let’s speak and write English /гарын авлага/, нэмж засварласан СД-тэй хоёрдох хэвлэл УБ, 2012, Соёмбо хэвлэлийн газар

Хянан тохиолдуулсан ном, гарын авлага - 2

Орчуулсан ном гарын авлага: 10

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл: 25

Төсөлт ажил: 3

Хамтран зохион байгуулсан сургалт семинар: 6

Боловсруулсан сургалтын хөтөлбөр, стандарт: 6

Удирдаж хамгаалуулсан магистрын ажил: 3

 

                                                                Багшийн товч таницуулга

Овог нэр: Цамба Даваабаяр

Албан тушаал: Англи хэлний багш

Зэрэг цол: Магистр, Ахлах багш

Судалгааны чиглэл:

 • Монгол хүнд гадаад хэлний боловсрол эзэмшүүлэх
 • Хос  хэлээр сургалтын хэрэглэгдхүүн боловсруулах
 • Сэтгэц-хэлшинжлэл
 • Сургахзүйн үндэс
 • Сурган хүмүүжүүлэх дискурсийн хэлний орчуулга

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Цагийн хуваарилалт

Англи хэл 1

S.ЕL101

3 кредит

0:2:0:4 (5)

Англи хэл 2

S.ЕL102

3 кредит

0:2:0:4 (5)

Англи хэл 4

S.EL 501

2 кредит

0:4:0:0 (5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн 5-р байр, 502 тоот

И-мэйл хаяг: Davaabayar_ts@yahoo.com

Онцлох бүтээл:

 1. Сурах бичгийн сонжоо - сургахзүйн шинжээ: МУБИС-ийн Нийгэм-Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №06, 2017 он, 100-109 дахь тал.
 2. Сурах бичгийн агуулга - сургахзүйн чадамж: МУБИС-ийн Нийгэм-Хүмүүнлэгийн Ухааны Ухааны Сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №05,2017 он, 108-118 дахь тал.
 3. Гадаад хэлний сургалтаар эх хэлний дидактик хэрэглээг  оночлох асуудалд: Лавай, Боловсолын онол-аргазүйн эрдэм шинжилгээний бичиг, №8,2012 он, 82-90 дахь тал.
 4. Дээд боловсрол эзэмшүүлэх шатны гадаад хэлний сургалтанд  хүртээмжтэй Англи хэлний шинэ шинэ курс хичээл боловсруулах асуудалд: Лавай, 2011, №6, 32-41 дэх тал,
 5. Уншихуйн араншин хийгээд уншихуйн мэдэрэмж : Лавай, 2010 он, №5,31- 40 дэх тал.

 

                                                                Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Галсанжамц Дүгэржав

Албан тушаал: Ахлах багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл: Боловсрол судлал

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл I

S.EL101

3 кр

0:2:0:4(5)

Англи хэл II

S.EL102

3 кр

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: хичээлийн IV байр, 501 тоот

И-мэйл хаяг: g.dugerjaw@yahoo.com

Онцлох бүтээл:

 1. Дүгэржав.Г, Мөнх-Ундар.Ц. (2014). Blue book.Улаанбаатар:”Арвай принт”. 286 хуудас. ISBN:
 2. Дүгэржав.Г, Даваабаяр.Ц..., (2016). English IV. Улаанбаатар:”МУБИС хэвлэх”. 160хуудас. ISBN:978-99973-960-3-7
 3. Дүгэржав.Тунгалаг. Б..., (2017). English IV. Улаанбаатар:”МУБИС хэвлэх”. Хоёр дахь хэвлэл.

Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Цэвэгсүрэн Анхныбаяр

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл: Монгол Англи хэлний харьцуулсан хэл шинжлэл

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл 1

S.EL101

3.0

0:2:0:4(5)

Англи хэл 2

S.EL 102

3.0

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 502 тоот

Цахим хаяг: ankhaa_uhaa @yahoo.com

Онцлох бүтээл:

 1. Ankhnybayar,Ts. (2011) Computer world in English. Ulaanbaatar: “Tod Bichig” LLC.
 2. Ankhnybayar,Ts. (2013) English & Information Technology. Ulaanbaatar: “Gan Zam Press” center.
 3. Ankhnybayar,Ts. (2014) English Phonetics. Ulaanbaatar: “Ном хас эрдэнэ” ХХК.
 4. Agiimaa, G., Ankhnybayar, Ts., Erdenechimeg, Ts.,  Munkh-Undar, Ts., Nasankhand, D., Nyamsuren, B.,  Oyuntsetseg, E., Sarangerel, Ts. (2016). English I. UB: MNUE Publishing. (хамтын бүтээл)

 

                                                               Багшийн товч танилцуулга:

Овог, нэр : Даваадорж Насанханд

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэл заах арга зүй
 • Хэл шинжлэл

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл -1

S.EL101

3кр

0:2:0:4(5)

Англи хэл -2

S.EL102

3 кр

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 501 тоот

И-мэйл хаяг: nasankhand.d@gmail.com

Онцлох бүтээл:

 1. Sarangerel,Ts. Nasankhand,D. Munkh –Undar, Ts. Erdenechimeg, Ts. Nyamsuren, B. Oyuntsetseg ,E . (2018). English I. (Student’s book) Ulaanbaatar: MNUE. ISBN 978-99973-961-7-4
 2. Sarangerel,Ts. Nasankhand,D. Munkh –Undar, Ts. Erdenechimeg, Ts. Nyamsuren, B. Oyuntsetseg ,E . (2016). English I. (Work book) Ulaanbaatar: MNUE. ISBN 978-99973-961-7-4

 

                                                                Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Халтарын Нармандах

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэлний заах арга зүй
 • Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл /Англи-монгол, Монгол-англи/

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл I

S.EL101

3

0:2:0:4(5)

Англи хэл II

S.EL102

3

0:2:0:4(5)

Англи хэл III

S.EL103

2

0:0:0:4(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 502 тоот

И-мэйл хаяг: zolbayarmandakh@yahoo.com, kh.narmandakh@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

 1. Нармандах, Х. (2011). English for Math and Physics. УБ. Соёмбо ХХК. 215 хуудас.
 2. Нармандах, Х. (2012). English for Mathematicians and Physicists. УБ. Соёмбо ХХК. 198 хуудас.
 3.  Нармандах, Х. (2013). Developing IQ in English. УБ. Оргил Пресс ХХК. 204 хуудас.
 4. Нармандах, Х. (2013). “DynEd” хөтөлбөрөөр англи хэл амжилттай суралцах нь. (xамтын) УБ. Оргил Пресс ХХК.  хуудас.
 5. Нармандах, Х. (2014, 2015). Developing vocabulary for banking and finance. (xамтын) УБ. Оргил Пресс ХХК. 74 хуудас.
 6. Нармандах, Х. (2012, 2016, 2018). Exploring English Grammar. (xамтын) УБ. Golden Legion LLC. 436 хуудас.
 7. Нармандах, Х. (2017). Developing reading and vocabulary /Business and administration/. УБ. 76 хуудас.
 8. Azzaya, Ch., Davaasuren, D.,Enkhee, Ts., Myagmarsuren, O., Narmandakh, Kh., Narangerel, Ts., Otgonsuren, G., Tungalag, D., Uyanga, T. (2016). English II. UB: MNUE Publishing.

       

                                                        Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Балжирын Болортуяа

Албан тушааал: Англи хэлний багш

Зэрэг цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэл заах арга зүй
 • Боловсрол судлал

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл 1

S.EL101

3

0/2/4

Англи хэл 2

S.EL102

3

0/2/4

Өрөөний байршил: Хичээлийн 4-р байр, 502 тоот

Цахим хаяг: b.bolortuya.flc.mnue@gmail.com

Онцлох бүтээл:

 1. & Bolortuya, B. Tungalag, B. (2017). The Role of Information Technology in Promoting Value-based English Education for Sustainable Development. International Journal of Current Research. Vol. 9, Issue, 05, pp.288-294, May, 2017.

       'Thomson Reuters' Researcher ID: C-9046-2014

       SJIF Scientific Journal Impact Factor 2016: 7.086

       ISSN: 2231-2196 (Print Only)

 1. Bolortuya, B. &, Tungalag B. (2016). Mongolia Education Report to UNESCО.
 2. Bolortuya, B. & Tungalag, B. (2016). “The state of the art and issues in primary and secondary education.” In the 9th Biennial Meeting of the International Network of Teacher Education Institutions associated with the UNESCO Chair on Reorienting Teacher Education to Address Sustainability. 21 – 24 August 2016, Campus Gotland, Uppsala University, Sweden.
 3. Bolortuya, B. & Tungalag, B (2016). “The ESD mainstreaming into standards, curricula, and textbooks of primary and secondary education in Mongolia” Poster Presentation in the 9th Biennial Meeting of the International Network of Teacher Education Institutions associated with the UNESCO Chair on Reorienting Teacher Education to Address Sustainability. 21 – 24 August 2016, Campus Gotland, Uppsala University, Sweden.160хуудас. ISBN:978-99973-960-3-7

 

                                                              Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Банзрагч Пүрэвсүрэн

Албан тушаал: Багш

Зэрэг цол: Магистр 

Судалгааны чиглэл:

 • Нийгэм хэл шинжлэл, прагматик хэл шинжлэл

Заадаг хичээл:  

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл-1

SEL-101

3.0

0:2:0:4(5)

Англи хэл-2

SEL-102

3.0

0:2:0:4(5)

Цахим хаяг:  b.purevsuren@msue.edu.mn                   

Онцлох бүтээл:

 1. Пүрэвсүрэн .Б  “Let’s speak English” (хамтыг бүтээл) УБ. 2013
 2. Пүрэвсүрэн.Б  “DynEd” хөтөлбөрөөр англи хэл амжилттай суралцах нь. (xамтын) УБ. Оргил Пресс ХХК.  2013
 3. Пүрэвсүрэн. Б, Нармандах Х. “Developing vocabulary for banking and finance” УБ. 2014
 4. Пүрэвсүрэн .Б  “English-4”  (хамтын бүтээл) УБ. 2017

   

                                                          Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Цэдэндамба Нарангэрэл

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэл заах арга зүй
 • Хосолмол сургалтын арга зүй

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл 1

S.EL101

3

0:2:0:4(5)

Англи хэл 2

S.EL102

3

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 502 тоот

И-мэйл хаяг: tsn_gerel@yahoo.com, narangerel@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

 1. Azzaya, Ch., Davaasuren, D.,Enkhee, Ts., Myagmarsuren, O., Narmandakh, Kh., Narangerel, Ts., Otgonsuren, G., Tungalag, D., Uyanga, T. (2016). English II. UB: MNUE Publishing.
 2. Нарангэрэл.Ц., Отгонсүрэн.Г., (2015). English conversation through pictures. UB: Бит пресс.
 3. Дүгэржав.Г., Нарангэрэл.Ц., Отгонсүрэн.Г., (2014). Let’s sing English songs. CD. УБ: Арвай пресс.
 4. Нарангэрэл.Ц., Отгонсүрэн.Г., Компьютерт суурилсан англи хэлний сургалтын арга зүйн асуудалд (сонсох чадварыг бусад чадвартай шүтэлцүүлэн сургах жишээн дээр). (2015). Лавай.  №12.

 

                                                              Багшийн товч танилцуулга

Овог: Намсрайжав

Нэр: Мөнхбаяр

Албан тушаал: Ахлах багш

Зэрэг, цол: Доктор, (Ph.D)

Судалгааны чиглэл:

 • Хэл шинжлэл
 • Орчуулга судлал
 • Хэлний бодлого

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Бакалаврын англи хэл

S.EL102

3кр

0:2:0:4(5)

Магистрын англи хэл

S.EL501

3kр

0:2:0:4(5)

Докторын англи хэл

S.EL701

6кр

4:0:2:0(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV-р байр, 502

И-мэйл хаяг: munkhbayar@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

 1. Мөнхбаяр.Н. (2016). Дээд боловсролын салбарын англи хэлний бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь.  докторын дипломын ажил (Ph.D).Улаанбаатар.
 2. Мөнхбаяр.Н, Нямсүрэн. Б (2015). Уран зохиолоор дамжуулан англи хэл сурах нь. Улаанбаатар. Соёмбо принтинг. 14х.х
 3. Мөнхбаяр.Н. (2015). НХУС-ийн оюутан суралцагчдад зориулсан-бидний англи хэл сурах бичиг. Улаанбаатар. 17х.

                                                       

                                                             Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Чимэдбатын Аззаяа

Албан тушааал: Англи хэлний багш

Зэрэг цол: Магистр

Судалгааны чиглэл: 

 • Боловсролын удирдлага

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл 1

S.EL101

3

0/2/4

Англи хэл 2

S.EL102

3

0/2/4

Өрөөний байршил: Хичээлийн 4-р байр, 502 тоот

Цахим хаяг: azaa80098@gmail.com, azaa.nice@yahoo.com

Онцлох бүтээл:

 1. Azzaya, Ch., Davaasuren, D.,Enkhee, Ts., Myagmarsuren, O., Narmandakh, Kh., Narangerel, Ts., Otgonsuren, G., Tungalag, D., Uyanga, T. (2016). English II. UB: MNUE Publishing.
 1.  “The Modern Trends in Teaching Foreign Languages”сэдэвт олон улсын ЭШХурлын эмхэтгэлд “Study on Learner’s Interest and Learning Competences in Learning English Language” сэдэвт өгүүлэл хэвлүүлсэн. 2017.05.18-19, ОХУ-ын Улаан –Үд хот

                                                              Багшийн товч танилцуулга:

Овог, нэр : Цэрэнжав Сарангэрэл

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэл заах арга зүй
 • Хэл шинжлэл

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл -1

S.EL101

3кр

0:2:0:4(5)

Англи хэл -2

S.EL102

3 кр

0:2:0:4(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 502 тоот

И-мэйл хаяг: sarangerelts@yahoo.comsarangerel@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

 1. Сарангэрэл,Ц.  (2015). Fun English. Улаанбаатар: Акс пойнт ХХК. ISBN 978-99973-54-21-1
 2. Сарангэрэл,Ц.  (2015). Шилдэг өгүүллэгийн түүвэр (сонсох СД-ний хамт)
 3. Сарангэрэл,Ц.  (2014).Англи хэл (Нийгэм судлалын ангийн оюутнуудад)
 4. Sarangerel,Ts. Nasankhand,D. Munkh –Undar, Ts. Erdenechimeg, Ts. Nyamsuren, B. Oyuntsetseg ,E . (2016). English I. (Student’s book) Ulaanbaatar: MNUE. ISBN 978-99973-961-7-4
 5. Sarangerel,Ts. Nasankhand,D. Munkh –Undar, Ts. Erdenechimeg, Ts. Nyamsuren, B. Oyuntsetseg ,E . (2016). English I. (Work book) Ulaanbaatar: MNUE. ISBN 978-99973-961-7-4

 

                                                                 Багшийн товч танилцуулга:

Овог нэр: Таванжин Уянгаа

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Боловсрол судлал
 • Хэл шинжлэл

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Aнгли хэл 1

S.EL101     

3.0

0/2/0/4

Aнгли хэл 2

S.EL102     

3.0

0/2/0/4

Өрөөний байршил:  Хичээлийн 4-р байр, 502 тоот

Цахим хаяг:              uyanga@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

 • Azzaya,Ch., Davaasuren, D., Enkhee,Ts., Myagmarsuren,O., Narangerel,Ts., Narmandakh,Kh., Otgonsuren,G., Tungalag,D.,&Uyanga,T. (2016). English II. Улаанбаатар. МУБИС-ийн хэвлэлийн газар. 15 хх.
 • Gereltuya,D., & Uyanga,Т.Developing reading skill. (2017). Улаанбаатар: “Түшиг дизайн” ХХК. 5.3 хх.  

 

                                                             Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Дагвасүмбэрэл Даваасүрэн

Албан тушаал: Багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Гадаад хэл заах аргазүй
 • Боловсрол судлал
 • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл-1

S.EL101

3

0:2:0:4(5)

Англи хэл-2

S.EL102

3

0:2:0:4(5)

Англи хэл-3

S.EL103

2

0:2:0:2(5)

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 501 тоот

И-мэйл хаяг: davaasuren@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

 1. Д.Даваасүрэн  (2019). ENGLISH-III. (хамтын) Улаанбаатар: МУБИС-ийн хэвлэх цех
 2. Д.Даваасүрэн  (2017). ENGLISH-II. (хамтын) Улаанбаатар: МУБИС-ийн хэвлэх цех
 3. Д.Даваасүрэн (2014). Уур амьсгалын өөрчлөлт ба амьдралын хэв маяг. (Орчуулгын гарын авлага). Улаанбаатар. НҮБ-ын хэвлэл

 

                                                            Багшийн товч танилцуулга

Овог, нэр: Цэндсүрэн Мөнх-Ундар

Албан тушаал: Англи хэлний багш

Зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны чиглэл:

 • Орчуулгын хэл шинжлэлийн асуудал
 • Үйлийн судалгаагаар дамжуулж багшийн практик үйлийг сайжруулах
 • Багш өөрийн өдөр бүрийн хичээлдээ үйлийн судалгаа хийж практик үйлдээ эргэцүүлэл хийх
 • Англи хэлний хичээлийн сургалтын чанарыг сайжруулах арга замууд

Заадаг хичээл:

Бакалаврт: “Англи хэл-1, 2”

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Aнгли хэл 1

S.EL101     

3.0

0/2/0/4

Aнгли хэл 2

S.EL102     

3.0

0/2/0/4

Гол бүтээлүүд:

 1. Blue book (Easy English grammar) UB.2013. G.Dugerjav,Ts. Munkh-Undar.Teacher’s school. MNUE
 2. English Reading Practice UB.2014. G.Dugerjav,Ts. Munkh-Undar.Foreign Language Center. SHSS.MNUE
 3. Англи хэл-1 УБ. 2016

Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн 4-байр 500 тоот

И-мэйл хаяг: munkh-undar@msue.edu.mn

 

                                                            Багшийн товч танилцуулга

Овог нэр: Оросоо Мягмарсүрэн

Албан тушаал:Ахлах багш

Зэрэг цол: Доктор, PhD

Судалгааны чиглэл:

 • Хэрэглээний хэл шинжлэл
 • Хэлний бодлого төлөвлөлт
 • Нэр томьёо судлал
 • Мэргэжлийн англи хэл (Техникийн, анагаахын, багш боловсрол судлал болон TOEFL IBT)
 • Заах арга зүй (англи, солонгос хэл)
 • Боловсрол судлал

Заадаг хичээл:

Хичээлийн нэр

Код

Кредит

Задаргаа

Англи хэл 1

S.EL101

3.0

0/2/4

Англи хэл 2

S.EL102

3.0

0/2/4

Англи хэл 4

S.EL501

2.0

0/0/4

 

Өрөөний байршил: Хичээлийн IV байр, 501 тоот

И-мэйл хаяг: myagmarusuren@msue.edu.mn

Онцлох бүтээл:

 1. Мягмарсүрэн, О. (2016). Terminological analysis and characteristic of terminology standardization. Elixir International Journal, ISSN:2229-712X
 2. Мягмарсүрэн, О.  (2016). English II. (хамтын) Улаанбаатар
 3. Мягмарсүрэн, О, Энхээ, Ц. (2014). Handbook for SIW. Улаанбаатар
 4. Мягмарсүрэн, О. (2012). Хуулийн англи хэлний гарын авлага. Улаанбаатар
 5. Мягмарсүрэн, О. (2011). Бизнесийн англи хэлний гарын авлага. Улаанбаатар