“Философи, эрх зүйн боловсрол” сэтгүүл.

МУБИС-ийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны тэнхимийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. 2010 оноос эхлэн гарсан. 2020 оны байдлаар нийт 13 дугаар хэвлэгдэн гарсан. Философи, Эрх зүй, Багш боловсрол, сургалтын арга зүй, Орчуулга, эх сурвалж гэсэн дөрвөн хүрээнд үндэсний болон гадаадын судлаачдын судалгааны өгүүлэл нийтэлдэг.

Редакцийн зөвлөл:

 • Сэтгүүлийн эрхлэгч: Т.Нэмэхжаргал
 • Нарийн бичгийн дарга: О.Өнөрцэцэг
 • Техникийн редактор: Б.Өлзийсайхан
 • Гишүүд:
 • Ч. Ган-Өлзий /ШУА. ФСЭХ/
 • Г.Лодой /МУИС.НШУС/
 • Ц.Гантулга /МУБИС.НХУС/
 • Б.Батзаяа /МУБИС. НХУС/
 • Э.Чулуунцэцэг /МУБИС. НХУС/
 • Хянан тохиолдуулагч:
 • Ж.Отгонбаяр /МУБИС. НХУС/
 • Х.Сэлэнгэ /МУИС. ХЗС/
 • Р.Намжилдагва /МУБИС. БоСС/
 • Г.Агиймаа /МУБИС.НХУС/
 • Шүүмжлэгч:
 • Ш.Ганхуяг /ШУА. ФСЭХ/
 • Б.Дагзмаа /МУИС. НШУС/