Бүрэлдэхүүн
 
 Профессор -4, дэд профессор -4, ахлах багш -5, багш-3
 
 Үүнээс доктор-12, магистр-4
 
 Сургалтын үндсэн чиглэл
 
            -Багш, Түүхийн
 
            -Багш, Түүх Эрх зүйн
 
            -Багш, Түүх Нийгэм судлалын
 
            -Аялал жуулчлалын ажилтан
 
            -Түүхийн судалгааны докторантур
 
            -Түүхийн судалгааны магистр
 
            -Түүхийн боловсролын магистр
 
            -Түүхийн мэргэжлийн магистр
 
 Эрдэм шинжилгээ судалгааны тэргүүлэх чиглэл
 
            -Монголын түүхийн сургалт, судалгаа
 
            -Монголын түүхийн сурвалж судалгаа 
 
Багшлах хүний нөөц
 
 
Багшийн код Багшийн нэр Албан тушаалын зэрэглэл
1 Ж.Гэрэлбадрах H.HI01 Профессор
2 Ц.Гантулга H.HI02 Профессор
3 Ц.Баасандорж H.HI03 Профессор
4 Л.Алтанзаяа H.HI04 Профессор
5 На.Сүхбаатар H.HI05 Дэд профессор
6 Д.Одсүрэн H.HI33 Дэд профессор
7 С.Энхжин H.HI07 Дэд профессор
8 Б.Баттөмөр H.HI08 Ахлах багш
9 Ч.Болдбаатар H.HI09 Дэд профессор
10 Д.Идэр H.HI10 Ахлах багш
11 Г.Дариймаа H.HI11 Ахлах багш
12 Х.Баярмаа H.HI12 Багш
13 А.Алтанбагана H.HI13 Ахлах багш
14 Ө.Амгалан H.HI14 Багш
15 Н.Баярцэцэг H.HI15 Дэд профессор
16 М.Шолпан H.HI16 Багш
 
 
 
 
Багшийн товч танилцуулга 
 
Овог нэр: Лайхансүрэн Алтанзаяа
 
 Албан тушаал: Профессор
 
 Зэрэг, цол: Доктор(Ph.D), профессор
 
 Судалгааны чиглэл:
 
             -Дундад үеийн Монголын түүх
 
            -Монголын бурхны шашны түүх
 
 Заадаг хичээлүүд:
 
№ Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
1. Монголчуудын түүх,соел H.MH101 3 2/2/0
2. Түүх зүй H.HI302 2 1/2/0
3. Монголын соёлын түүхийн асуудлууд
  H.MC604 2 1/2/0
 Өрөөний байршил: МУБИС-ийн II байр. 213 тоот
 
 Цахимхаяг: altan_zaya@yahoo.com
 
 Онцлох бүтээл: 
 
Монголулсын түүх. Дөтгөөр боть. УБ.,2005. (Хамтынбүтээл)
Монголчууд:ХХ зууныэхэнд. УБ.,2012. (Хамтынбүтээл)
 
 
Багшийн товч танилцуулга
 
 Овог, нэр: Өлзийхутаг Амгалан
 
Албан тушаал: Багш
 
 Зэрэг, цол: Доктор(Ph.D)
 
 Судалгааны чиглэл:
 
            -Хил орчмын бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн газарзүй
 
            -Аялал жуулчлалын бүс нутаг төлөвлөлт
 
            -Хөгжлийн газарзүй
 
 Заадаг хичээл:
 
№ Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
1. Монгол орны байгалийн газарзүй H.MG 302 3 2/2/0
2. Менежмент H.BM 308 2 1/2/0
3. Аялал жуулчлалын менежмент H.IM 211 3 2/2/0
4. Түүх соёлын аялал жуулчлал H.CT401 3 2/2/0
Өрөөний байршил: Хичээлийн II байр. 302 тоот
 
 Цахим хаяг: amgalan@msue.edu.mn
 
 Онцлох бүтээл:
 
 Амгалан, Ө. (2010) Хангайн бүсээр аялахуй. Улаанбаатар. “Битпресс”. ХХК. 222 х.           
 
 
 
                                                                       Багшийн товч танилцуулга 
 
Овог, нэр: Адъяасүрэн Алтанбагана
 
 Албан тушаал: Ахлах багш
 
 Зэрэг, цол: Доктор
 
 Судалгааны чиглэл:
 
            -Монголын нууц бүлгэм,
 
            -МАН-ын түүх
 
 Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
Эрт үеийн Монголын түүх H.MH440 3 2/2/0
Монголын археологи H.MA427 1 0/0/2
Монголчуудын гарал, бүрдэл H.HS303 2 1/2/0
Эрт үеийн Монголын түүхийн зангилаа асуудал H.IM411 2 1/2/0
 Өрөөний байршил: хичээлийн II байр, 310 тоот
 
 Цахим хаяг: altanbagana@msue.edu.mn
 
 Онцлох бүтээл:
 
Н.Хишигт, А.Алтанбагана, Ж.Болдбаатар. (2011)., 1921 оны хувьсгал ба Монгол Ардын Нам. Улаанбаатар: Соёмбо ХХК 212 хуудас. ISBN 978-999929-4-746-2
Алтанбагана А., Баярцэцэг. Н., Дариймаа. Г (2012)., Монголчуудын түүх соёл., хоёр дахь хэвлэл. Улаанбаатар “Соёмбо” ХХК  256 хуудас. ISBN 978-99962-2-340-2 
 
 
Багшийн  товч танилцуулга
 
Овог, нэр: Баянпунцаг Баттөмөр
 
 Албан тушаал: Ахлах багш
 
 Зэрэг, цол: Доктор (Ph)
 
 Судалгааны чиглэл:
 
-Монголын орчин үеийн түүх
 
 Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
Хүн төрөлхтөний нэн эртний түүх H.PH305 1 1/0/0
Дорнын түүхийн зангилаа асуудал H.IW417 2 0/2/0
Түүхийн судалгааны онол, үзэл баримтлал H.TH605 2 1/2/0
Өрөөний байршил: хичээлийн II байр, 309 тоот
 
 Цахим хаяг: batutumur@msue.edu.mn
 
 Онцлох бүтээл:
 
Ж.Болдбаатар нар. Монгол улсын хөгжлийн бодлого, үзэл баримтлал (2008)., Улаанбаатар “Соёмбо”ХХК. ISBN
С.Туяа, Б.Баттөмөр. Уул уурхай Монгол оронд (2012)., Улаанбаатар “Жиком пресс” ХХК. 218 хуудас. ISBN978-99962-2-311-2 
 
 
                                                                    Багшийн  товч танилцуулга 
 
Овог нэр:Цагааны Баасандорж 
 
Албан тушаал: Профессор
 
 Зэрэг, цол: Доктор(Ph.D), профессор
 
 Судалгааны чиглэл:
 
-Угсаатны зүй,
 
-Сургалтын арга, технологи,
 
-Уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх зүй
 
 Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Түүх, нийгмийн ухааны сургалтын арга зүй H.BD261 3 2/2/0/5
Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн II  байр. 214 тоот.
 
 Цахимхаяг: baasandorj@msue.edu.mn
 
 Онцлох бүтээл:
 
Баасандорж Ц. Ойрад монголчуудын хуримын атаа маргаан. Ховд., 1998.
Баасандорж Ц. Ойрадын уламжлалт хуримын ёс. (XIX зууны сүүлч, XX зууны эх) УБ., 2018. Хоёр дахь хэвлэл.
Баасандорж Ц.  Сургалтын арга: Эрэл, олз. УБ., 2016. Дөрөв дэх хэвлэл.
 
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог, нэр: Хадбаатар Баярмаа 
 
Албан тушаал: Багш 
 
Зэрэг, цол: Магист 
 
Судалгааны чиглэл:            
 
            -Түүхийн сургалтын арга зүй 
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Шинэ үеийн дэлхийн түүх H.WH445 3 2/2/0
Өрнийн түүхийн зангилаа асуудал H.HS416 2 1/2/0
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
 Өрөөний байршил: Хичээлийн II байр, 309 тоот
 
 Цахим хаяг: khatad_917@yahoo.com
 
 Онцлох бүтээл:     
 
            1. Баярмаа, Х. (2018). Түүхийн сургалтын зарим асуудал. Улаанбаатар:Соёмбо ХХК. 116 тал, ISBN:999622426-0
 
            2. Баярмаа, Х.Идэр, Д. Дундад зууны түүх. Улаанбаатар: Соёмбо ХХК. ISBN: 999785216-8
 
            3. Баярмаа, Х., Идэр, Д. Эртний Грекийн түүх. Улаанбаатар: Соёмбо ХХК. ISBN:999622764-6
 
  
 
Багшийн  товч танилцуулга 
 
Овог, нэр: Нэргүй Баярцэцэг 
 
Албан тушаал: Ахлах багш 
 
Зэрэг, цол: Доктор (Ph.D) 
 
Судалгааны чиглэл:
 
-Монголын дунд үеийн түүх
 
-XVII-XVIII зууны Монгол-Оросын харилцааны түүх 
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
Дунд үеийн Монголын түүх H.МН441 3 2/2/0
 Өрөөний байршил: Хичээлийн II байр, 310 тоот
 
 Цахим хаяг: bayartsetseg@msue.edu.mn
 
 Онцлох бүтээл:
 
Алтанбагана А., Баярцэцэг. Н., Дариймаа. Г (2012)., Монголчуудын түүх соёл., хоёр дахь хэвлэл. Улаанбаатар “Соёмбо”ХХК 256 хуудас. ISBN978-99962-2-340-2
 
Оюутны хээрийн танилцах дадлагын гарын авлага. Хамтын бүтээл. УБ., 2010 (6,6 х.х.).
Монголын археологи, эртний түүхийн хичээлийн сорил. УБ., 2011 (6 х.х.). 
 
 
Багшийн  товч танилцуулга 
 
Овог, нэр: Чунт Болдбаатар 
 
Албан тушаал: Дэд профессор 
 
Зэрэг, цол: Доктор, дэд профессор 
 
Судалгааны чиглэл:
 
-Монголын ойрхи үеийн түүх
 
-Намтар судлал
 
 Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
Түүхийн хавсарга ухаан H.AS422 1 0/2/0
Намтар судлал H.BS447 1 0/2/0
Ойрх үеийн Монголын түүх H.MH442 3 2/2/0
Орон нутаг судлал H.LS301 1 0/2/0
 Өрөөний байршил: МУБИС-ийн хичээлийн II байр, 302 тоот
 
 Цахим хаяг: bolddayan@yahoo.com
 
 Онцлох бүтээл:
 
Болдбаатар ХХ зууны Монголын улс төрийн зүтгэлтнүүд. УБ., (2004.)
Болдбаатар  Хэцүү өрөг, уран нүүдэл. УБ., (Д.Мөнх-Очирын хамт)
 
 
Багшийн товч танилцуулга
 
 Овог, нэр: Гонгоржав Дариймаа
 
 Албан тушаал: Ахлах багш
 
 Зэрэг, цол: Магистр
 
 Судалгааны чиглэл:
 
            -Ардын сурган хүмүүжүүлэх ухаан
 
 Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
 Өрөөний байршил: хичээлийн 2-р байр, 300 тоот
 
 Цахим хаяг: darii_gon@yahoo.com
 
 Онцлох бүтээл:
 
Алтанбагана А., Баярцэцэг. Н., Дариймаа. Г (2012)., Монголчуудын түүх соёл., хоёр дахь хэвлэл. Улаанбаатар “Соёмбо”ХХК 256 хуудас. ISBN978-99962-2-340-2
 
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог, нэр: ДуутанЖамсранжавын Гэрэлбадрах 
 
Албан тушаал: Тэнхимийн эрхлэгч 
 
Зэрэг, цол: Доктор(Ph.D), профессор 
 
Судалгааны чиглэл:            
 
            -Монголын дунд үеийн түүх
 
            -Монголын түүхэн газарзүй
 
            -Монголын сурвалж судлал
 
 Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
Түүхэн газарзүй H.HG410 2 1/2/0
Монголындундүеийнтүүхийнзангилааасуудал H.IM412 2 1/2/0
ДундүеийнМонголынтүүхийнсудалгаа H.MH802 2 1/2/0
Өрөөний байршил: Хичээлийн II байр, 310 тоот
 
 Цахим хаяг: gerelbadrakh@msue.edu.mn
 
 Онцлох бүтээл:
 
            1. Гэрэлбадрах, Ж. (2011). Монголын улсын Дээд, Доод хурал. Монголын анхны парламент. Улаанбаатар. Мөнхийн үсэг. 110 тал
 
            2. Гэрэлбадрах, Ж. (2010). “Дөчин, Дөрвөн хоёрын” Монгол улсын ноёд язгууртны цол зэрэг. Улаанбаатар. Бемби сан. 115 тал
 
            3. Гэрэлбадрах,Ж. (2002, 2006).Монголын нутаг дэвсгэр, хил хязгаарын түүх. Улаанбаатар. Соёмбопринтинг. 145 тал
 
            4. Монгол улсын түүх. (2003) Гутгаар, дөтгөөр боть.Тэргүүнботь.Улаанбаатар: “АDMON” хэвлэлийнгазар. ISBN:99929-0-208-6
 
  
 
Багшийн товч танилцуулга
 
Овог нэр: Цэнд Гантулга
 
Зэрэг, цол: Доктор (Ph.D), профессор
 
Судалгааны чиглэл:
 
Монголын түүх
Угсаатан судлал
Заадагхичээл:
 
Хичээлийннэр Код Кредит Задаргаа
Монголынойрхиүеийнтүүхийнзангилааасуудал H.IM413 2 1/2/0
Монголчуудынтүүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
Монголынойрхиүеийнтүүхийнасуудлууд H.MH603 2 1/2/0
ОйрхиүеийнМонголынтүүхийнсудалгаа H.MH803 2 1/2/0
 Өрөөнийбайршил:Хичээлийн II байр, 310 тоот
 
Цахимхаяг:gantulga@msue.edu.mn
 
Онцлох бүтээл:
 
Гантулга,Ц. (2000, 2014). АлтайнУрианхайчууд. Улаанбаатар: “R&M” хэвлэлийнгазар. 260 хуудас. ISBN:978-99973-51-04-3
Хамтын. (2003). МонголУлсынтүүх. Тэргүүнботь. Улаанбаатар: “АDMON” хэвлэлийнгазар. 288-312-р тал. ISBN:99929-0-208-6
Хамтын. (2011). МонголАрдынНамынтүүх (1929-1939). III боть.Улаанбаатар: “Соёмбопринтинг” хэвлэлийнгазар. 262 хуудас. ISBN:978-99929-4-748-9
Хамтын. (2011).Монголтөрийнүүсэл, ёс, ёслол, бэлгэдэл, хүндэтгэл, уламжлал. Улаанбаатар: “ADMON” хэвлэлийнгазар. 224-342-р тал. ISBN:978-99962-0-602-3
                                          
 
Багшийн  товч танилцуулга
 
 Овог, нэр: Даваацэрэн Идэр
 
 Албан тушаал: Ахлах багш
 
 Зэрэг, цол: Доктор
 
 Судалгааны чиглэл:
 
-Дунд үеийн Монголын түүх
 
 Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
Дундад зууны дэлхийн түүх H.WH444 3 2/2/0
Дэлхийн соёлын түүх H.WC305 2 1/2/0
Дундад зууны дэлхийн түүхийн зангилаа асуудал H.IW415 2 1/2/0
 Өрөөний байршил: Хичээлийн II байр, 309 тоот
 
 Цахим хаяг: ideree_80@yahoo.com
 
Онцлох бүтээл:
 
Идэр Д (2011)., Юань улсын их түшмэл Хөхтөмөр. Улаанбаатар “Соёмбо” ХХК.
Идэр Д (2013)., Их Юань улс. Улаанбаатар “Соёмбо” ХХК. 174 хуудас. ISBN 978-99962-2511-6
Идэр Д (2016)., Их Юань улсын хатад. Улаанбаатар “Соёмбо” ХХК.
Идэр Д (2018)., Юань улсын судар. Илтгэл 106-113-р дэвтэр. Улаанбаатар “Соёмбо”ХХК. 212 хуудас. ISBN 978-99978-1-064-9
Идэр Д (2014)., Эртний Грекийн түүх. Улаанбаатар “Соёмбо” ХХК. 229 хуудас. ISBN 978-99962-2-764-6
Идэр Д(2017)., Дундад зууны түүх. Улаанбаатар “Соёмбо” ХХК. 315 хуудас. ISBN978-999678-52-16-8
  
 
                                                                   Багшийн  товч танилцуулга
 
 Овог, нэр: Надмид Сүхбаатар
 
 Албан тушаал: Дэд профессор
 
 Зэрэг, цол: Доктор(Ph.D), профессор
 
 Судалгааны чиглэл:
 
Монголын түүхийн сурвалж судлал
Монголын түүхийн дунд үе
Ойрад судлал
 Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Түүх зүй                      H.HS302 2 1/2/0
Сурвалж судлал        H.SS407 2 1/2/0
Орон нутаг судлал    H.HS301 1 0/0/2
Дуртгал судлал        H.MS418 1 0/0/2
 Өрөөний байршил: хичээлийн II байр, 218 тоот
 
 Цахим хаяг: na_sukhbaatar4@yahoo.com
 
 Онцлох бүтээл:
 
На.Сүхбаатар. Монголын түүхийн тод бичгийн сурвалжууд. УБ., 2006. ISBN 99929-9-174-7
“Bibliotheca oiratica” цуврал 70 ботийг эрхлэн хэвлүүлсэн.
“Bibliotheca oiratica – Biography serica” цуврал 9 ботийг хэвлүүлсэн.
 
 
                                                                         Багшийн  товч танилцуулга 
 
Овог, нэр: Морозов Шолпан 
 
Албан тушаал: Багш 
 
Зэрэг, цол: Магистр 
 
Судалгааны чиглэл:
 
-Монголын орчин үеийн түүх 
 
Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
Эртний дэлхийн түүх H.W443 2 1/2/0
Эртний дэлхийн түүхийн зангилаа асуудал H.IW414 1 0/0/2
 Өрөөний байршил: хичээлийн 2-р байр, 309 тоот
 
 Цахим хаяг: m.sholpan@yahoo.com
 
 Онцлох бүтээл:
 
1. Шолпан. М (2012)., Дэлхийн эртний түүх (тест). Улаанбаатар “Соёмбо” ХХК. 170 хуудас. ISBN978-99962-2-273-3
 
2. Шолпан. М (2012)., Дэлхийн эртний түүхийн товч тайлбар толь. Улаанбаатар “Соёмбо” ХХК. 166 хуудас. ISBN978-99962-2-311-2
 
   
 
            Багшийн  товч танилцуулга
 
 Овог, нэр: Сүхбаатарын Энхжин
 
 Албан тушаал: Дэд профессор
 
 Зэрэг, цол: Доктор(Ph.D), профессор
 
 Судалгааны чиглэл:
 
Намтарсудлал
Архивсудлал
Түүхэнхүнамзүй
ХХ зууныМонголынтүүх
 Заадаг хичээл:
 
Хичээлийн нэр Код Кредит Задаргаа
Монголчуудын түүх, соёл S.MH101 3 2/2/0
Ойрх үеийн Монголын түүх H.MH442 3 2/2/0
Архивсудлал AS419 1 0/0/2
 Өрөөний байршил: Хичээлийн II байр, 310 тоот
 
 Цахим хаяг: enkhjin@msue.edu.mn
 
 Онцлох бүтээл:
 
Энхжин С. (2017).,Монгол төрийн эрдэмт сайд А.Амар.  Улаанбаатар “Битпресс” ХХК 258 хуудас. ISBN 99962557 –bx