НХУС-ийн Эрдмийн Зөвлөл нь тус сургуулийн сургалт эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол арга зүйн түвшин ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт гаргах зорилго бүхий хамтын удирдлагын эрдмийн байгууллага юм. НХУС-ийн Эрдмийн Зөвлөл нь 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. 

Нэр   Цол, зэрэг   Гишүүд Албан тушаал
1 Ж.Батбаатар Профессор Дарга НХУС –ийн захирал
2 Б.Ганчулуун Доктор Нарийн бичиг Дорно дахины хэл, аргазүйн тэнхимийн эрхлэгч
3 Ц.Баасандорж Профессор Гишүүн Түүхийн тэнхимийн багш
4 С.Амартөвшин Дэд профессор Гишүүн Сэтгүүл зүйн тэнхимийн эрхлэгч
5 Ц.Өнөрбаян Профессор Гишүүн Монгол судлалын төвийн эрхлэгч
6 С.Хөвсгөл Профессор Гишүүн Уран зохиолын тэнхимийн багш
7 С.Эрдэнэмаам Профессор Гишүүн Орос хэлний тэнхимийн багш
8 А.Цог-Очир Профессор Гишүүн Монгол хэлний тэнхимийн багш
9 С.Түмэндэлгэр Дэд профессор Гишүүн Нийгмийн ухааны тэнхимийн багш
10 Б.Тунгалаг Дэд профессор Гишүүн Англи хэлний тэнхимийн багш
11 Д.Лхамхүү Доктор Гишүүн Англи, герман хэл арга зүйн тэнхимийн багш