Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

 

Нэр   Цол, зэрэг   Гишүүд Албан тушаал
1 Ж.Батбаатар
 
Профессор Дарга НХУС –ийн захирал
2 Ц.Гантулга Профессор Орлогч дарга Түүхийн тэнхимийн багш
3 Б.Ганчулуун Доктор.Ph.D Нарийн бичиг Дорно дахины хэл, аргазүйн тэнхимийн багш
4 Н.Мягмарцоож Дэд профессор Гишүүн МУБИС –ийн Хөтөлбөрийн албаны дарга
5 Ц.Өнөрбаян Профессор Гишүүн Монгол судлалын төвийн эрхлэгч
6 С.Хөвсгөл Профессор Гишүүн Уран зохиол, сэтгүүл зүйн тэнхимийн багш
7 С.Эрдэнэмаам Профессор Гишүүн Орос хэл, аргазүйн тэнхимийн багш
8 А.Цог-Очир Профессор Гишүүн Монгол хэлний тэнхимийн багш
9 Ю.Атар Дэд профессор Гишүүн Нийгмийн ухааны тэнхимийн багш
10 Б.Тунгалаг Дэд профессор Гишүүн Англи хэлний тэнхимийн багш
11 Д.Лхамхүү Доктор. Ph.D Гишүүн Англи, герман хэл арга зүйн тэнхимийн багш