Тус төв нь МУБИС-ийн захирлын 2013 оны долдугаар сарын А/141 тоот тушаалаар батлагдсан “Монгол судлалын төв”-ийн ажиллах журмыг үндэслэн 2014 оны есдүгээр сард Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн харьяанд байгуулагдаж, эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.