Хөтөлбөрийн индексХөтөлбөрийн нэрСургалтын хэлбэрЭлсэгчдийн боловсролын түвшинСуралцах хугацааСургалтын агуулгын багтаамж /багц цаг/
1E01140301Нийгмийн ухааны боловсролӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
2E01140302Түүхийн боловсролӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
4E01140701Монгол хэл, уран зохиолын боловсролӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
5E01140901Гадаад хэлний боловсролӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
6E02220101ТүүхӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
7E02230101ФилософиӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
8E02320201Хэл шинжлэлӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
9E02320202Гадаад хэл шинжлэлӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
10E02320301Утга зохиол судлалӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
11E03120101Улс төр судлалӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
12E03140201СоциологиӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил38
13E03210101Сэтгүүл зүйӨдөр, эчнээБакалавр1.5-2 жил

38

Мэргэжлийн магистрын хөтөлбөр 

Хөтөлбөрийн индексХөтөлбөрийн нэрСургалтын
 хэлбэр
Элсэгчдийн боловсролын түвшинБагц цаг
1E01140301Нийгмийн ухааны боловсролЭчнээ 30
2E01140302Түүхийн боловсролЭчнээ 30
4E01140701Монгол хэл, уран зохиолын боловсролЭчнээ 30
5E01140901Гадаад хэлний боловсролЭчнээ 30
8E02320201Хэл шинжлэлЭчнээ 30
9E02320202Гадаад хэл шинжлэлЭчнээ 30
10E220600Утга зохиолын боловролЭчнээ 30