Бакалаврын болон төгсөлтийн дараах сургалтын бодлогыг бүрэлдэхүүний сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлж, сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааны зэрэгцээ Оюутны элсэлт, бие даан суралцах үйл ажиллагааг дэмжих, бүх төрлийн тэтгэлэг, хөдөлмөр зуучлал, оюутны хөгжил төлөвшлийг дэмжих зэрэг оюутны хөгжлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулдаг.

Нэр

Өрөөний тоот

Хамрах хүрээ

Утас

Хөтөлбөрийн албаны дарга

Г.Агиймаа

2-р байр, 219 тоот

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

70101516

Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн

 

О.Дэлгэрмаа

2-р байр, 215 тоот

Англи хэл (H.FL..D…)
Герман хэл (H.GL..D…)
77773443 (1409)

 

 

Б.Дэлгэрмаа

2-р байр, 215 тоот

Орос хэл (H.RL..D…)
Орос, англи хэл (H.RE..D…)
Хятад хэл (H.CL..D…)
Япон хэл (H.JL..D…)
Солонгос хэл (H.KL..D…)
77773443 (1410)

 

Б.Ариунчимэг

2-р байр, 215 тоот

Монгол хэл, уран зохиол (H.ML..D…)

77773443 (1408)

 

Ц.Номин

2-р байр, 207 тоот

Сэтгүүл зүй (H.JS..D…)
Түүх (H.HI..D…)
Түүх, нийгмийн ухаан (H.HS..D…)
Түүх, аялал жуулчлал (H.HT..D…)
Архив судлал (H.AR..D…)
Хэл, утга зохиол судлал (H.MS..D…)
77773443 (1413)

 

С.Энхчимэг

2-р байр, 215 тоот

Нийгмийн ухаан (H.SC..D…)

77773443 (1412)

Оюутны албаны мэргэжилтэн

 

О.Ариунзаяа

1-р байр, 311 тоот

Монгол хэл, уран зохиол (H.ML..D…)

77773443 (1415)

 

Д.Мөнхцэцэг

2-р байр, 217 тоот

Англи хэл (H.FL..D…)
Герман хэл (H.GL..D…)
Түүх, нийгмийн ухаан (H.HS..D…)
77773443 (1417)

 

О.Оргил

Г.Пүрэвсүрэн

2-р байр, 217 тоот

Орос хэл (H.RL..D…)
Орос, англи хэл (H.RE..D…)
Хятад хэл (H.CL..D…)
Япон хэл (H.JL..D…)
Солонгос хэл (H.KL..D…)
Түүх (H.HI..D…)
77773443 (1418)

 

М.Очирпүрэв

1-р байр, 311 тоот

Сэтгүүл зүй (H.JS..D…)
Түүх, аялал жуулчлал (H.HT..D…)
Архив судлал (H.AR..D…)
Хэл, утга зохиол судлал (H.MS..D…)
77773443 (1416)

 

Г.Жавзандулам

2-р байр, 207 тоот

Нийгмийн ухаан (H.SC..D…)

77773443 (1414)

Сургалтын диспетчер

 

Л.Нямгэрэл

2-р байр, 311  тоот

Хичээлийн 2-р байр хариуцсан

77773443 (1420)

 

Ч.Оюунцэцэг

1-р байр, 311 тоот

Хичээлийн 1-р  байр  хариуцсан

77773443 (1421)

 

Л.Саранзаяа

2-р байр, 217 тоот

Хичээлийн 4-р  байр хариуцсан

77773443 (1419)