Монгол судлалын төв

Монгол судлалын төв нь МУБИС - ийн захирлын 2013 оны 7 сарын А/141 тоот тушаалаар батлагдсан “Монгол судлалын төв” –ийн ажиллах журмын дагуу 2014 оны 9-р сараас үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.


Төвийн хаяг: МУБИС-ийн хичээлийн А байр, 310 тоот өрөө.


Холбоо барих утас: 323687(а) , 976-99154938, 976-91246288


Төвийн эрхлэгч, доктор (Sc.D), профессор Ц.Өнөрбаян /unuroyun@yahoo.com/


Эрдэм шинжилгээний ажилтан, магистр Э.Эрдэнэзуу /zuu_6288@yahoo.com/

Үндсэн зорилго:
 • Монгол улсын “Монгол судлалаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн төв”-ийн нэр хүндийг хадгалж, хөгжүүлэх
Төвийн үйл ажиллагааны чиглэл:
 • Монгол судлалын чиглэлээр хийх эрдэм шинжилгээний ажил
 • Гадаад, дотоодын төсөлт ажилд бие дааж болон хамтарч оролцох
 • Төр засгийн байгууллагын захиалгат ажил гүйцэтгэх
 • Сургуулийн дотоод төсөлт ажил хийх
 • Төвийн санаачилгаар бие даасан судалгаа хийх
 • Эрдэм шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг сурталчлах, түгээх, дэлгэрүүлэх ажил
 • Олон улсын болон улс, сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын хүрээнд хурал, ярилцлага зохион байгуулах
 • Сэтгүүл, сонин гаргах
 • Сургалт, сурталчилгааны ажил
 • Багш, оюутан, магистрант, докторантуудад лекц унших
 • Мэргэжлийн чиглэлээр сургалт явуулах
 • Хот, хөдөөгийн сургууль, албан байгууллагын захиалгаар сургалт явуулах
 • Монгол судлалын чиглэлээр гадаад харилцааг өргөжүүлэх