• I улирал:
  • VIII.14-18                            Бүртгэл
  • VII. 39                                     “Оюутан танд” сургалт зөвлөгөө
  • IX.1                                     Хичээлийн шинэ жилийн нээлт
  • X.7                                      Багш нарын баяр
  • XI.20-24                               II улирлын хичээлийн сонголт
  • XI.19                                    “Үндэсний бахархалын өдөр”
  • XI.24-XII.7                             II улирлын хичээл сонголт 
 • II улирал:
  • I.22                                      Хичээл эхэлнэ                                           
  • III.22                                    Наурыз баяр
  • III.4                                      Монголын оюутны өдөр
  • III.8                                      Эмэгтэйчүүдийн баяр
  • III.19                                        “Оюутан танд” сургалт зөвлөгөө
  • IV.02-06                               Дараагийн улирлын хичээл сонголт
  • VI.1                                      Эх үрсийн баяр

ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

2018 оны 03-р сард

Дорно дахины тэнхимээс оюутны  эрдэм шинжилгээний хурлыг  тэнхимийн оюутнуудын дунд зохион байгуулна

2018 оны 04-р сард

НХУС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулна.

УРАЛДААН ТЭМЦЭЭН, ОЛИМПИАД, АХА, СУРГАЛТ

2017 оны  10 сард

Орос хэлний тэнхим МУБИС-ийн нийт оюутнууд дунд “Орос хэлний 7 хоног” үйл ажиллагааг МУБИС-ийн нийт оюутнууд дунд зохион байгуулдаг.

2018 оны 04 сард

Оюутны зөвлөл НХУС-ийн оюутнуудын дунд гадаад хэлний олимпиад зохион байгуулна.

2018 оны 05 сард

Дэвжээ тэмцээн НХУС-ийн оюутнууд

Урлаг, спорт, соёлын арга хэмжээ

2017 оны 10-р сарын 21-22

Оюутны зөвлөл НХУС-ийн оюутны спортын бага наадам зохион байгуулсан /намар/

2017оны  10-р сарын 29

Оюутны зөвлөл НХУС-ийн оюутны урлагын бага наадам зохион байгуулсан

2018 оны 3 сард

Оюутны зөвлөл НХУС-ийн оюутны спортын бага наадам зохион байгуулна

2018 оны 04 сард

Дорно дахины тэнхим хэлний /хятад, япон, солонгос/ баяр зохион байгуулдаг

2018 оны 04 сард

Орос хэлний тэнхмийн спорт өдөрлөг

2018 оны 04 сар

“Янжинлхам” яруу найргийн наадам

2018 оны 05 сарын 09

НХУС-ийн Орос хэлний тэнхмийн багш оюутнууд “Ялалтын баяр” зохион байгуулдаг