Хөтөлбөр

Хөтөлбөр

Бакалаврын хөтөлбөр

Багш мэргэжлийн

 • Нийгмийн ухааны багш
 • Түүхийн багш
 • Түүх, нийгмийн ухааны багш
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлт
 • Түүх, соёлын аялал жуулчлал
 • Монгол хэл, уран зохиолын багш
 • Англи хэлний багш
 • Орос хэлний багш
 • Хятад хэлний багш
 • Солонгос хэлний багш
 • Герман хэлний багш
 • Япон хэлний багш
 • Герман, англи хэлний багш
 • Орос, англи хэлний багш
 • Япон, англи хэлний багш

Багш бус мэргэжлийн

 • Сэтгүүлч
 • Хэл, уран зохиол судлаач

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

 • Сэтгүүл зүй
 • Түүхийн боловсрол
 • Философийн боловсрол
 • Улс төр, эрх зүйн боловсрол
 • Монгол хэл уран зохиолын боловсрол
 • Гадаад хэлний боловсрол
 • Улс төр судлал
 • Утга зохиол судлал
 • Гадаад хэл шинжлэл
 • Түүх
 • Философи
 • Социологи
 • Хэл шинжлэл
 • Нийгмийн ухааны боловсрол

ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР

 • Хэл шинжлэл
 • Түүх
 • Улс төр судлал
 • Утга зохиол судлал
 • Сэтгүүл зүй, мэдээлэл
 • Философи
 • Гадаад хэл шинжлэл