Оюутны клуб, дугуйлан

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуульд эрдэм шинжилгээ судалгаа, мэргэжлийн ур чадварт суралцах сонирхол хоббигоо хөгжүүлэх чиглэлийн оюутны санаачилгын 10 гаруй клуб, дугуйлан үйл ажиллагаа явуулж байна.