Сургалтын орчин

Хичээлийн 4 байр, 51 хичээлийн танхим, 1 лаборатори, 2 студи, 5 ухаалаг анги, 220 суудалтай 1 лекцийн танхим, 820 суудалтай номын сан, 1 оюутны бие даан суралцах төв, 452 ортой оюутны байртайгаар сургалт, судалгааны үйл ажиллагаа явуулж байна.