Хамтын ажиллагаа

Дэлхийн 8 улсын 20 гаруй сургуультай багш, оюутан солилцоо, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний идэвхтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ Хятад хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх алба, Тайван сан, Япон сан, JICA, KOICA, DAAD зэрэг олон улсын байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг. Гадаад хэлний бүх тэнхимд гадаадын мэргэжилтэн багш нар ажиллаж байна.