Нэмэлт хөтөлбөр

Суралцагчдын болон олон нийтийн хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн 20 орчим төрлийн нэмэлт хөтөлбөрийн сургалт зохион байгуулдаг. Үүнд:

 • Бийрийн бичлэг – I, II
 • Академик англи хэл
 • Орчуулгын арга техник -I, II
 • Хүүхдийн эрхийн боловсрол
 • Түүхэн сурвалжийн хэл /манж, төвд хэл, монгол бичиг, тод бичиг/
 • Монгол бичгийн цахим бичвэр
 • Нийгмийн судалгаан дахь SPSS программын хэрэглээ
 • Нийгмийн судалгааны аргууд
 • Эрдэм шинжилгээний ажлын арга зүй
 • Утга зохиолын багшийн чадвар
 • Кирилл бичиг
 • Монгол бичиг
 • Албан хэрэг хөтлөлт