Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн “Судлаачдын цаг” лекц

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн “Судлаачдын цаг” лекц

• Д.Боролзой (ШУА-ийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн хэл шинжлэлийн салбарын эрхлэгч, Доктор (Ph.D))

Сэдэв: "Монгол хэл ба интернет хэл шинжлэл"

• С.Байгальсайхан (Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат ажилтан, хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор)

Сэдэв: "Монгол улсын төрийн шагналт судлаач, эрдэмтэн зохиол Ш.Гаадамбын амьдрал, уран бүтээл-100 жил"

• Т.Оюунбилэг (ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн сургууль, Нийгмийн ухааны салбар, Нийгмийн ажил хөтөлбөрийн дэд профессор, доктор)

Сэдэв: "Өсвөр насны дундах дээрэлхэлтээс урьдчилан сэрхийлэх нь"

• Ж.Баянсан (Монгол улсын гавьяат багш, доктор, профессор)

Сэдэв: "Хэлний илэрхийллийн утгыг танин мэдэхүйн үүднээ тодорхойлох нь"

• Т.Батзориг (УИХ-ын тамгын газрын ХМОНХГ-ын ажилтан, Сэтгүүл зүйн доктор (Ph.D))

Сэдэв: "Хэвлэлийн хараат бус байдлыг төлөвшүүлэх асуудалд"

 

Бусад мэдээ